Настоящ екип

Alternative Text

Жоржета Рафаилова

Директор (временно изпълняващ)

Жоржета е архитект. Дипломира се във ВИАС (УАСГ) през 1984г. и работи в ОП „Софпроект“ от създаването на предприятието през 1998 година. Има над 34 години опит в областта на пространственото планиране. Ключов експерт е при изработване на ОУП на Столична…

Alternative Text

Невена Германова

Социолог

Невена Германова завършва бакалавърска програма по Социология в СУ “Св. Климент Охридски”, след това прави магистратура по Градски изследвания в катедра Социология. В периода 2013–2016г. е докторант и изследва политиките за жилищно настаняване в София след края на Втората световна…

Alternative Text

Теодора Гоцова

Урбанист

Теодора Гоцова е урбанист. Завършва магистратура по урбанизъм в УАГС в началото на 2022 г. В дипломната си работа изследва връзките между градското планиране, замърсяването на атмосферния въздух, експозицията на околната среда и здравните резултатите. Интересува се от комплексността в…

Alternative Text

Александър Петров

Ландшафтен архитект

Александър е магистър в специалност “Ландшафтна архитектура”, завършил образованието си в ЛТУ — София (2009). През 2004-2005 г. специализира озеленяване и производство на декоративни дървесни и храстови видове във forestfarm Орегон – САЩ. В периода 2012-2013 г. участва в проект…

Alternative Text

Даяна Николова

Архитект

Даяна е архитект. Дипломира се в специалност Архитектура, УАСГ през 2012 година. От 2014 до 2016 г. е част от магистърската програма “Архитектурна теория и критика” към катедра "История и теория на архитектурата" в УАСГ. Дипломната ѝ работа разглежда процеса…

Alternative Text

Димитър Андонов

Урбанизъм - Устройствено и стратегическо планиране

Димитър завършва специалност „Урбанизъм“ в УАСГ (бакалавър през 2012 г., а магистър през 2015 г.). Бакалавърската си дипломна работа разработва по време на обмен в Чешкия технически университет, Прага, Чехия (ČVUT Praha). Тя разглежда отражението върху цялостното градско развитие на…

Alternative Text

Любомир Радков

Специалист информационни технологии

Любомир е студент по Архитектура в магистърската програма на УАСГ.Има дългогодишен опит в параметричният дизайн и автоматизирането на процеси в проектантската и производствената дейност. Той прилага принципи на генеративния дизайн в ранни стадии на архитектурното проектиране и автоматизира процесите свързани…

Alternative Text

Велина Григорова

ВиК инженер

Велина Григорова е ВиК инженер. Завършва образованието си в УАСГ през 2008 г. с профил “Пречистване на води”. Участва в разработването на стратегически документи и на проекти в областта на инвестиционното планиране на общинско и национално ниво, включително проект “Изработване…

Alternative Text

Станимира Николова

Урбанист

Станимира завършва магистратура по Урбанизъм в УАСГ в началото на 2018 година. Дипломната ѝ работа е свързана с изготвяне на критичен анализ на пешеходната достъпност до публичен градски транспорт в София и интермодалните му връзки. През последните години работи по…

Alternative Text

Петър Мънъри

Експерт Транспортно планиране

Петър Мънъри е транспортен експерт. Дипломира се по специалността “Управление на транспорта и логистика” в Астън Юнивърсити в Бирмингам, Англия през 2019 година. През 2020 г. завършва магистратура по “Интелигентни транспортни системи” в УНСС. Членува в Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура”, което има за цел да популяризира и разпространява всякакъв вид идеи, свързани с обществения транспорт…

Alternative Text

Николай Николов

Ландшафтен архитект

Николай Николов е завършил магистратура Ландшафтна архитектура през 2014 г. в ЛТУ - София. Специализира производство на декоративни дървесни и храстови и цветя в разсадник в Норфолк, Великобритания през 2012-2013 г. От 2013 г. е специалист и в последствие експерт…

Alternative Text

Бисера Зафировска

Урбанист

Бисера Зафировска е урбанист, завършила в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Нейната дипломна работа е насочена към изготвянето на план за реконструкция и развитие на Студентски град, като тя прилага съчетание от теоретични знания и креативен подход, с цел…

Alternative Text

Костадинка Василева

Главен счетоводител

Костадинка е главен счетоводител на ОП “Софпроект” от създаването му през 1998г. През тези повече от 21 години тя ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина, правилното оформяне на…

Alternative Text

Нели Найдова-Железова

Офис мениджър и ИД Човешки ресурси

Нели работи в общинското предприятие повече от 20 години. Участва в изработването на ОУП на Столична община във всичките му фази и етапи. Работи съвместно с целия екип при разработването на концепции, стратегии и програми за прилагане на ОУП. Взема…

Alternative Text

Теодора Солакова

Урбанист

Теодора е урбанист. Завършва магистратура по урбанизъм в Универститета по архитектура, строителство и геодезия през 2010 г. Професионалният ѝ път започва в Националния център по териториално развитие, където участва в разработването на редица устройствени планове, сред които ОУП на Благоевград.…

Alternative Text

Александър Стоянов

Координатор проекти

Александър е инженер – мениджър. Дипломира се в специалност „Стопанско управление“ в Технически университет – София през 2019 г. От 2019 до 2021 г. е част от магистърската програма „ИТ за управление на бизнеса“ във Факултет за английско инженерно обучение…

Alternative Text

Юлия Работова-Христова

Транспортен инженер

Юлия Иванова Работова-Христова е строителен инженер. Дипломира се в специалностТранспортно строителство със специализация “Строителство на транспортни съоръжения” вУниверситет по архитектура, строителство и геодезия през 2011 г., гр. София. Защитава вторамагистърска теза в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ със специалност приложнаматематика, професионална…

Alternative Text

Милена Борукова

Геодезист

Милена е геодезист. Завършва магистратура по геодезия в УАСГ през юни 2019 г. Дипломната й работа е свързана с изработването на геодезическа основа за целите на кадастралната карта и трансформация на координати между различни координатни системи.През 2018 г. е част…

Alternative Text

Йосиф Рахия

Информатик

Йосиф е информатик с многогодишен опит в програмирането, разработката на софтуерни продукти и управлението и анализа на данни и информация. Поема по професионалния си път през 2006 г. на ранната 9-годишна възраст, когато започва да изучава състезателно алгоритмично програмиране на…

Alternative Text

Людмила Нейкова

Устройствено планиране и градска среда


Настоящи стажанти


Експерти, работили за Софияплан

Alternative Text

Пламена Василева

ГИС експерт

Пламена Василева завършва бакалавърска програма по география в СУ “Св. Климент Охридски”, след това записва магистратура по Регионално развитие и управление в катедра Социално-икономическа география към СУ “Св. Клиемнт Охридски”. Била е част от екипа на няколко научни публикации към…

Alternative Text

Николай Стойков

Консултант ГИС

Николай е завършил магистратура по специалност “Географски информационни системи и Картография” в СУ “Св. Климент Охридски”. Има 25-годишен опит в сферата на информационните технологии и по специално в проектирането и администрирането на информационни решения. Работи в сферата на ГИС и интегрирането…

Alternative Text

Аглика Георгиева

Еколог

Аглика завършва университета в град Кьолн Германия, специалност "Медийни науки - психология и културология" през 2008 година. Завършва магистърска програма по опазване на околната среда и устойчиво развитие в ХТМУ през 2016 г. Година по-късно придобива диплома и степен ЕMBA…

Alternative Text

Стела Христова

Градско управление

Стела следва бакалавърска програма „Икономикa“ в Université Grenoble Alpes (Гренобъл, Франция), а през 2020 г. завършва магистратура „Градско управление“ към EUR и Institute for Housing and Urban Development Studies (Ротердам, Нидерландия). В дипломната си работа изследва партньорствата за прилагане на…

Alternative Text

Иван Андонов

Ландшафтен архитект и урбанист

Иван е магистър по специалностите „Ландшафтна архитектура“ и „Урбанизъм“. Ландшафтна архитектура завършва в ЛТУ - София (2011), а урбанизъм през 2021 г. в University College London в The Bartlett School of Planning със специалност Urban Design and City Planning.Има опит…

Alternative Text

Цветан Колев

Транспортен инженер

Цветан е транспортен инженер. Завършва двуезичната програма на УАСГ и Техническия университет  във Виена през 2016 г. Във Виена изучава инфраструктурно планиране и мениджмънт, а за дипломна работа се насочва към градските теми, и по-конкретно велосипедното движение. От 2014 г.…

Alternative Text

Кристиян Христов

Програмист

Изучава Data Science в техническия университет в Айндховен. Завършил е средното си образование в СМГ “Паисий Хилендарски” през 2019 година.  Интересите му са свързани с анализи на данни, намиране на връзки между данните, математически модели. В екипа на Софияплан постъпва през юли…

Alternative Text

Силвина Фурнаджиева

Координатор проекти

Силвина е специалист по продуктивност и оптимизация на работни процеси с опит в управлението на проекти. През последните над 10 години Силвина е управлявала няколко големи онлайн проекта, всеки с над 10 хиляди посещения месечно и е водила обучения на няколкостотин души. Сред клиентите…

Alternative Text

Миля Димитрова

Еколог

Миля е дипломиран икономист и юрист, както и сертифициран медиатор. През последните 17 години работи в областта на климата, като консултант и в администрацията. Била е последователно стажант, експерт и директор на отдел "Политики по изменение на климата" в Министерството…

Alternative Text

Дарина Манолова

Архитект

Дарина е архитект. Завършва магистратура “Архитектура и консервация” в Политехническия университет в Милано с дипломна работа на тема “Нови модели за съжителство на застаряващото население, паралелно с реставрация и облагородяване на запустяващите сгради” (Shared living, Active Ageing, Adaptive Reuse). Член е на миланската Камара на архитектите и от…

Alternative Text

Ива Белокапова 

Координатор данни

Ако си се заигравал с Лего и не станеш архитект, има голяма вероятност да се влюбиш в числата, буквите и техните структури.  След Иберистика във Варшавския университет и Логистика в УНСС, Ива работи в агенции за връзки с обществеността, рекламни агенции, в…

Alternative Text

Никола Белчев

Урбанист

Никола започва професионалния си път в Университета по архитектура, строителство и геодезия, където следва Урбанизъм. След това завършва магистратура Msc Urban Regeneration в University College London в Bartlett School of Planning през 2014 година.Има богат опит като проектант и ръководител…

Alternative Text

Николай Найденов

Геодезист

Николай е геодезист. Завършва геодезия в УАСГ през 1995 г., където и до днес преподава картография и ГИС в геодезическия факултет. От 2015 г. е доктор по картография. Участва в редица научни и приложни проекти в областта на урбанизма, ГИС…

Alternative Text

Калоян Карамитов

Урбанист

Калоян е урбанист. Завършва магистратура по Урбанизъм в УАСГ през 2016 година. След това участва в разработването на общи устройствени планове на общини, стратегически документи (Целенасочена инвестиционна програма), води лекции по ГИС и използване на подходящи техники за представяне на градски анализи като председател и член на…

Alternative Text

Миглена Герасимова

Урбанист и социолог

Миглена е урбанист и социолог. Завършва специалност  Урбанизъм през 2009 година в УАСГ, със специализации в Русия (Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет) и Австрия (TU Wien). След няколко годишна работа като проектант и консултант по градско планиране се отдава на активистка работа в НПО сектора, в…

Alternative Text

Симеон Малинов

Ландшафтен архитект

Симеон е завършил магистратура "Ландшафтна архитектура" в Лесотехническия университет през 2018 година. Темата на дипломната му работа е “Градоустройствена концепция за централна градска част на Пловдив и социализация на река Марица”.През 2016 г. започва работа като координатор в ONE Architecture…

Alternative Text

Жоро Пенчев

Информатик

Жоро Пенчев е възпитаник на СУ “Свети Климент Охридски” и на University of Electro-Communications в Токио, със специалност информатика, както и на Българското училище по политика. Занимава се професионално със софтуерна разработка и с управление на проекти от над 15…

Alternative Text

Любо Георгиев

Директор

Любо Георгиев учи архитектура в IUAV (Венеция, Италия) и завършва магистратура по архитектура и урбанизъм в TU Delft (Делфт, Холандия). Има богат опит като проектант и ръководител на мулти-дисциплинарни екипи. Работи като директор на фестивала ONE ARCHITECTURE WEEK (Пловдив, 2014-2016),…

Alternative Text

Емил Христов

Урбанист

Емил Христов е урбанист. Завършва бакалавър по Урбанизъм в УАСГ през 2009 г. и прави две магистратури в Дания в университета в Олборг по специалности “Градско планиране и управление” и “Градски дизайн”.По време на обучението си в чужбина работи над…

Alternative Text

Радостина Попова

PR и комуникации

Радостина е завършила НГДЕК и „Културология“ в СУ „Климент Охридски“. От 2003 до 2019 г. е журналист в различни национални медии. През последните 15 години работи в специализираните издания на „Градът медиа груп“, „Строителство имоти“, Citybuild.bg, Stroimedia.bg и други, като…

Alternative Text

Георги Пенков

Управление софтуер, модели на данни и междусвързаност

Преподава в СУ повече от 15 години по различни тематики, вкл. моделиране на данни, големи данни, JavaScript за напреднали и др. Участва в работна група, консултираща въвеждането на етапи от електронното правителство. Инициатор на англо-български понятиен речник с отворено съдържание.Завършва НПМГ…

Alternative Text

Христо Харлов

Архитект

Христо Харлов е архитект с дългогодишен опит в областите на административния процес, местното самоуправление, устройството и развитието на територията. В периода 2012-2015 г. е изпълнявал длъжността главен архитект на община Горна Оряховица, след което до 2018 г. работи като главен…

Alternative Text

Ивона Грозева

Еколог


Стажанти, работили за Софияплан

Alternative Text

Виктор Дамов 

Стажант - архитект

Виктор Дамов е студент по архитектура в УАСГ. Специализира опазване на архитектурното наследство в катедра „История и теория на архитектурата“. Интересува се от експериментални образователни форми. Обича да изследва тясната връзка между теория и практика и какво се губи в превода. Често…

Alternative Text

Йоана Илиева

Стажант - урбанист

Alternative Text

Славея Антова

Стажант - архитект

Alternative Text

Петя Микова

Стажант - архитект

Петя Микова е студент в специалността Архитектура в Университет по архитектура, строителство и геодезия в София. Специализира в катедра История и теория на архитектурата. Участва в различни работилници, изложби и събития (EАСА – Европейска асамблея на студентите по архитектура, ДАР –…

Alternative Text

Йордан Йорданов

Стажант - регионално планиране

Alternative Text

Нелина Андреева

Стажант - ландшафтен архитект

Нелина е дипломант - степен магистър в Лесотехнически университет, специалност Ландшафтна архитектура. Темата на разработваната дипломна работа е свързана с благоустрояване на градска среда.Участва в различни проекти, свързани с биоразнообразието в България. Член е на АСЛА - Асоциация на студентите…

Alternative Text

Стойчо Владев

Стажант - урбанист

Стойчо Владев е студент по урбанизъм четвърти курс. Започва образованието си в УАСГ през 2015г. По време на обучението си в УАСГ участва в теренни наблюдения към проекти на СУБ и Софпроект. През 2019г. участва в част от изследванията към…

Alternative Text

Велислава Петрова

Стажант - архитект

Велислава Петрова е студент в специалността Архитектура в Университет по архитектура, строителство и геодезия в София. Участва в различни работилници, изложби и събития (EASA - European Assembly of Students of Architecture, Архитектура разговаря и др.), целящи развитието на архитектурното образование,…

Alternative Text

Яна Недева

Стажант- геодезист

Яна е инженер геодезист. Завършва следването си в „Университет по архитектура, строителство и геодезия“, магистърска степен със специалност „Геодезия“ през юни 2019г. Дипломната й работа е свързана с 3D картографиране на туристическо селище  в к.к. Боровец с цел изработване на…

Alternative Text

Яна Петрова-Дичева

Стажант - философ

Яна Петрова завършва бакалавърската програма по “Философия” в СУ “Св. Климент Охридски”. В момента завършва Магистърската програма “История и съвременност на философията” към катедра “История на философията”. Специализант по Съвременна философия и философия на езика. Разработва магистърска теза на тема: “Понятието…

Alternative Text

Ангел Захариев

Стажант - урбанист

Ангел Захариев учи Урбанизъм в Университета по архитектура строителство и геодезия (завършил трети курс). Участва в проучвания на публичните пространства и публичния живот в Централна градска част на София през април 2017г., като част от проект “София - град за…

Alternative Text

Камелия Станева 

Стажант - урбанист

Камелия учи Градско планиране, дизайн и мениджмънт в Университетски колеж Лондон (UCL). През 2020 г. е част от Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+", като учи 1 семестър в Чешкият технически университет в Прага, с профил Архитектура и…

Alternative Text

Николай Николаев

Стажант - транспортно планиране

Николай завършва магистратура по “Транспорт и планиране” в Cardiff University, Великобритания. Защитава дипломна работа на тема “Мобилността като услуга и градският транспорт: бърз преглед на литературата и случаят Moovit”, която по-късно трансформира и в публикация в “Sustainability” на MDPI и…

Alternative Text

Мартин Митков

Стажант - архитект

Мартин Митков завършва Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски”, след което изучава архитектура в Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ). Интересува се от градско и регионално планиране, както и от пространствени анализи на средата и взаимодействията в нея чрез математически…

Alternative Text

Натали Недева

Стажант - урбанист

Натали е урбанист, дипломиран в началото на 2019 г. Дипломните ѝ разработки са насочени към създаването на концепции и предпоставки за оптимизиране на устройственото и пространственото планиране в български общини. Интересува се от работата със софтуерни продукти, чрез които се визуализират…

Alternative Text

Цветелина Томова

Стажант - еколог

Цветелина е завършила магистратура по Екологични изследвания и наука за устойчиво развитие в Lund University, Швеция. Има опит с изследвания на въздействието на добива на невъзобновяеми източници на енергия върху околната среда и застрашени видове. В момента изучава ГИС с…

Alternative Text

Цветомир Ангелов

Стажант - ГИС и картография

Alternative Text

Гергана Петкова

Стажант - Урбанист

Гергана е студент по Урбанизъм в Университета по архитектура, строителство и геодезия в 4-ти курс. Завършва строителната гимназия "Христо Ботев" със специалност строителство и архитектура. Интересите и са изследователска дейност и не се плаши от трудности. Стреми се да развива…

Alternative Text

Александър Прегьов

Стажант - ландшафтен архитект

Александър е студент, V курс, в специалност „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране“ в УАСГ. През следването си в университета участва в множество конкурси като по-значими от тях са : „Конкурс за дизайн на плакат по случай 200 г. от рождението…

Alternative Text

Диляна Даскалова

Стажант - Урбанист

Alternative Text

Йоанна Йорданова

Стажант - Урбанист

Йоанна е студент по Урбанизъм в Университета по архитектура, строителство и геодезия в 4-ти курс. Завършва строителната гимназия "Христо Ботев" със специалност строителство и архитектура. Член е на АСУБ (Асоциация на студентите по Урбанизъм е България). Интересите и са в…

Alternative Text

Стефан Виет

Стажант - социолог

 Стефан е студент в 3-ти курс в специалност “Социология” на Университета по национално и световно стопанство. Завършил е средното си образование в Националното училище за приложни изкуства, град Троян. Интересите му са свързани с дигиталния маркетинг, като е завършил Marketing Basics…

Alternative Text

Рая Димитрова

Стажант - ландшафтен архитект

Рая е студент по ландшафтна архитектура в Лесотехнически университет. Записва специалността през 2010г. в Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Христо Ботев”. По-късно, взима участие в разнообразни конкурси, водене на работилници, организиране на лекции и дискусии, хостване на чуждестранни…

Alternative Text

Яна Христова

Стажант - социолог

Яна Христова изучава Социология в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Изследователският й интерес обхваща широк спектър от полета за анализ. Взима участие в програма Еразъм+. Обучението й включва един семестър в Bilgi University, Истанбул, Турция и един семестър в Jagiellonian…

Alternative Text

Иван Цуров

Стажант - архитект

Иван е студент по архитектура в УАСГ. Участва в няколко български и международни конкурса, работилници и архитектурни събития, в организацията на среща на националните координатори на държавите част от Европейската асамблея на студентите по архитектура - 2018 г. Води работилница…

Alternative Text

Антоан Георгиев

Стажант - транспортно планиране

Антоан Георгиев следва специалност транспортно инженерство в ТУ Дрезден със специализация„Железопътен и градски транспорт“.В екипа на Софияплан е от януари 2023г. до март 2023г. като стажант. Фокус в неговата дейност е ревизия на жп връзките в северозападната част на област…