Общинско предприятие

СОФПРОЕКТ - ОГП

Анализира, провежда диалог и планира градската среда

Какво правим Кои сме ние

Какво правим

Кои сме ние

Софпроект - Общ градоустройствен план е общинско предприятие, основано през 1997г. с решение на Столичния общински съвет. Организацията съществува, за да събира и анализира данни за средата, да включва заинтересовани страни в диалог и на базата на анализа и диалога да предлага планове, стратегии и политики за развитието на Столична община.

Софпроект работи винаги в обществен интерес с различни общински структури, университети и изследователи, браншови, неправителствени и търговски организации. С цел развитие на цялостната среда, предприятието подпомага редица външни на организацията проекти.

В Софпроект работи мултидисциплинарен екип, а по конкретни задачи включваме и външни експерти. В предприятието функционира и стажантска програма - свържете се с нас при интерес.

Ако търсите конкретно съдържание от стария ни сайт, то последвайте този линк.