София - град за хората

София - град за хората

„София – град за хората“ е пилотен проект на Столична община за изследване и анализ на публичните пространства в центъра на града по методологията

Зелена София

Зелена София

Проект „Зелена София“ стартира по инициатива на Кмета на Столична община през октомври 2016 г. и е структура към „Асоциация за развитие на София“.

ИСУ 2018

ИСУ 2018

ИСУ — Интердисциплинарен студентски уъркшоп е иновативен образователен формат, чийто организатор и инициатор е д-р арх. Анета Славова. Партньори и

Малки стъпки

Малки стъпки

“Малки стъпки” е пилотна инициатива, която насърчава участието на деца в планирането на града. Тя има за цел да запознае децата с работата на мест

Жeлeзoпътeн възeл Coфия

Жeлeзoпътeн възeл Coфия

Национална компания “Железопътна инфраструктура” е най-голямото държавно предприятие и единствен управител на железопътната инфраструктура в Бълга

План за действие Зелен град

План за действие Зелен град

През 2018 г. София е избрана от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за участие в инициативата „Зелени градове“, с което община

План за устойчива градска мобилност на София

План за устойчива градска мобилност на София

Планът за устойчива градска мобилност на Столична община има за основен предмет разработване на стратегически документ, обхващащ периода 2018-203

Регионално прединвестиционно проучване за ВиК

Регионално прединвестиционно проучване за ВиК

Програмите на Европейския съюз осигуряват допълнително финансиране на проекти във водния сектор през програмния период 2014-2020 г. С цел да пост

Учещи се градове

Учещи се градове

(Инкубатор на интегрирани градски образователни мрежи) Като част от стъпките за включването на София към глобалната мрежа на ЮНЕСКО Учещи се град

GATE

GATE

Проектът GATE ще изгради Център за върхови постижения в областта на големите данни като самостоятелен институт в Софийския университет, създаден с

Shaping Sofia

Shaping Sofia

Shaping Sofia е един от проектите на Global Shapers Sofia. Инициативата си поставя за цел да обърне внимание на теми, които са значими за градскат