Отчети за дейността

Директорът на Софияплан прави регулярни отчети за дейността на организацията. Те включват описание на извършените дейности за конкретния период, списък на екипа, финансов отчет.

Можете да изтеглите отчетите по периоди:

01 август - 31 декември 2017
01 януари - 30 юни 2018
30 юни - 31 декември 2018
01 януари - 31 декември 2019