Станете партньор!

Изследването на градската среда е безкраен процес. Винаги има нови данни, които да бъдат събрани, нови анализи, които да бъдат направени и нови заинтересовани страни, които да бъдат включени в разговора за града.

Затова и си партнираме с немалко организации, както и съдействаме на немалко проекти и инициативи.

Ако виждате пропуск в нашата дейност, или пък имате идея, която искате да споделите - свържете се с нас.