София - град за хората

„София – град за хората“ е пилотен проект на Столична община за изследване и анализ на публичните пространства в центъра на града по методологията на датския архитект и урбанист проф. Ян Геел. Проектът стартира в началото на 2017г. с официална покана от кмета на Столична община Йорданка Фандъкова и арх. Здравко Здравков към Геел (Gehl) да консултира Столична община в създаването на стратегия за развитието на публичните пространства и подобряването на обществения живот в град София.

Превръщането на София в по-добър град за хората е част от заявката на арх. Здравков за фокус върху политиката на Столична община към развиването на публичните пространства за пешеходци и велосипедисти, за ограничаване на автомобилния трафик и превръщането на София в град с човешки мащаб.

Партньори на Столична община по проекта са „Gehl“ и студио „Placemake“. Проектният екип от страна на „Геел“ се състои от Хенриет Вамберг – управляващ партньор на „Геел“, и Лиза Мюлер – архитект. От българска страна студио „Плейсмейк“ (Силвия Чакърова, Нурхан Реджеб, Галина Алексова, Павел Янчев, Деспина Кънева, Стела Калоянова, Маялен Ланда Ореги и Зорница Миткова) координира проекта и теренните проучвания. Финалният резултат от проекта е „Доклад за публичните пространства и обществения живот“ с анализ и препоръки за развитие на публичните пространства в централната градска част на София.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub