Регионално прединвестиционно проучване за ВиК

Програмите на Европейския съюз осигуряват допълнително финансиране на проекти във водния сектор през програмния период 2014-2020 г. С цел да постигне съответствие с директивите за пречистване на отпадъчните води и за качеството на водите, предназначени за консумация от човека, България следва да разработи достатъчно на брой регионални интегрирани проекти.

  Постигането на добро качество и прилагане на добрите международни практики при подготовката им, е необходимо условие за ефективното използване на европейските средства. Столична община избира чрез обществена поръчка ДЗЗД „ДИЗАЙН ГРУП СОФИЯ“ за разработване на Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за територията, обслужвана от ВиК оператора „Софийска вода“ АД.

Основните цели в работата на изпълнителя са постигане на съответствие с изискванията за качество в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчни води, в това число и управление на утайките; ефективно използване на средствата от Европейския съюз; постигане на ефективност на съоръженията и в процесите на ВиК оператора.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub