Учещи се градове
(Инкубатор на интегрирани градски образователни мрежи)

Като част от стъпките за включването на София към глобалната мрежа на ЮНЕСКО Учещи се градове (Learning cities), екипът на Софпроект има удоволствието да си сътрудничи с Междууниверситетски институт по мениджмънт на образованието (МИМО) в проекта Инкубатор на интегрирани образователни мрежи в големия град.

Проектът насърчава сътрудничеството между младите хора, зрелите поколения и местните институции и общности при разработване на иновативни образователни визии и програми за развитието на София като учещ се град, в който чрез отворено (формално, неформално и информално) учене и образование да се изгражда устойчива градска култура на толерантност, мъдрост и устойчивост.

Експерти от екипа на Софпроект се включват като ментори и консултанти за екипите, които имат за задача да разработят концепции за тематични образователни мрежи през лятото и есента на 2019 г. уверени в това, че добрия град е учещият се град.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub