Анализ и прогнози за енергийното развитие на Столична община до 2050

Да бъде създаден устойчив модел за развитие на енергийната инфраструктура в Столична община. Това е целта на разработката „Анализ и моделиране на енергопотреблението и енергоснабдяването в Столична община и разработване на сценарии за устойчиво енергийно развитие за периода 2020 – 2050 г.“. Тя се подготвя по инициатива на „Софпроект“ в сътрудничество със Сдружение „Софийска енергийна агенция – Софена“. Проучването започна в края на миналата година, като се очаква данните от него да бъдат официално оповестени през месец април. Инициативата е във връзка с мониторинга на изпълнението и подготовката за актуализацията на Общия устройствен план на Столична община.

Разработката ще представи подробна пространствена картина на съществуващата енергийна система. Ще бъдат изготвени карти с топлинното и студово натоварване на енергийната мрежа към 2020 г., както и прогнози и сценарии за развитието ѝ до 2050 година. Проучването ще включва анализ на т.н. „пасивно пестене на енергия“ чрез въвеждането на мерки на енергийна ефективност в сградите. Крайният резултат е създаването на специфична база данни в ГИС среда за нуждите на мониторинга и планирането на енергийната инфраструктура, като част от Общия устройствен план на Столична община.

Проектът ще подпомогне политиките на Столична община за по-широко навлизане на съвременните технологии в областта на енергетиката и усвояването на местния ресурс от възобновяеми енергийни източници. Целта е да се постигне по-балансирано оползотворяване на конвенционални и възобновяеми енергийни ресурси на основата на съвременни енергийни и иновативни технологии.


Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub