Софияплан започва поредица от публични дискусии в зоните за въздействие

01.06.2021, гр. СофияСофияплан стартира поредица от публични дискусии в 6 зони за въздействие, определени в Програма за София. Дискусиите ще се проведат в периода 7 - 23 юни в онлайн платформата Zoom (вижте адресите в графика по-долу) и ще се излъчват на живо във Facebook страницата на Софияплан. Целта на срещите е да информират за идентифицираните проблеми и потенциали на кварталите и населените места в Столична община, както и да бъдат обсъдени конкретни мерки и дейности за тяхното развитие. 

Екипът на Софияплан кани на дискусиите всички, които имат активно отношение към града и квартала, в който живеят и работят - граждани, активисти, експерти. На срещите ще имате възможност да споделите своите предложения и идеи за бъдещото развитие на вашия квартал или населено място. 

Като още една възможност за събиране на обратна връзка екипът на Софияплан предвижда и организирането на срещи на живо. В неформална среда всеки ще има възможност да се срещне и разговаря с част от екипа, работещ по Програма за София, и да даде свои собствени предложения за развитието на зоната. Срещите ще се проведат в ключови публични пространства в различните зони за въздействие (вижте графика). Единствено за зоната, която обхваща индустриалните територии, се предвижда само онлайн дискусия.

Софияплан ще събира писмени коментари, становища и предложения за развитието на конкретните зони и на имейл - info@sofiaplan.bg.

График на срещите в различни зони на Столична община:

Зона 1: Централна градска част - 7 юни, 17:00-19:00 ч, https://zoom.us/j/95021837243 - онлайн

Зона 1: Централна градска част Градска градина пред Народния театър “Иван Вазов”- 8 юни, 17:00-19:00 ч, https://goo.gl/maps/ffH5xZ9c9Qz4b6ge8 - на живо

Зона 2: Широк център и стари периферни квартали на града - 9 юни, 17:00-19:00 ч, https://zoom.us/j/99840477846 - онлайн

Зона 2: Широк център и стари периферни квартали на града парк св. Троица - 10 юни, 17:00-19:00 ч, https://goo.gl/maps/PGKvZCdxg3QALANs5, на живо

Зона 3: Територии с предимно нискоетажно застрояване - 14 юни, 17:00-19:00 ч, https://zoom.us/j/91031538799, онлайн

Зона 3: Територии с предимно нискоетажно застрояване село Горни Богров (точното място на срещата предстои да бъде определено, следете фейсбук страницата на Софияплан) - 15 юни, 17:00-19:00 ч, https://goo.gl/maps/65by6ByM3LAKJupo6, на живо

Зона 4: Територии с предимно комплексно застрояване - 16 юни, 17:00-19:00 ч, https://zoom.us/j/91707212529, онлайн

Зона 4: Територии с предимно комплексно застрояване парк Люлин - 17 юни, 17:00-19:00 ч, https://goo.gl/maps/zdaGm6YNr9KWZ5Pr6, на живо

Зона 5: Територии в южните части на града, които се развиват през последните години - 21 юни, 17:00-19:00 ч, https://zoom.us/j/98703470485, онлайн 

Зона 5: Територии в южните части на града, които се развиват през последните години Витоша-ВЕЦ-Симеоново (точното място на срещата предстои да бъде определено, следете фейсбук страницата на Софияплан) - 22 юни, 17:00-19:00 ч, https://goo.gl/maps/MCHUBufymHEscQhh8, на живо

Зона 6: Индустриални територии - 23 юни, 17:00-19:00 ч, https://zoom.us/j/95692973850, онлайн

Програма за София е новият план за интегрирано развитие на Столична община, който ще насочва програмно финансиране от Европейския съюз в периода 2021-2027. В процеса на създаването му Софияплан определи 14 цели за развитието на СО и 6 групи зони, които имат най-голяма нужда от намеса в следващите 7 години. Зоните за въздействие са определени спрямо целите в Програмата, като е използвана специално създадена система от индикатори за оценка на състоянието на средата. 

Карта на приоритетните зони за въздействие можете да видите тук.  

Процесът по създаването на Програма за София продължава с определянето на конкретни мерки и действия за развитие на зоните за въздействие. Това става с широкото участие на гражданите, експертите, неправителствения сектор и администрацията. Целта е да бъде осигурена максимална публичност и прозрачност на процеса, като се предоставят възможности за обратна връзка и информиран разговор за бъдещето на Столична община. 

През последния месец бяха проведени близо 20 експертни срещи, в които участваха над 150 специалиста от различни сфери. Целта бе да се съберат аргументирани предложения за интегрирани мерки и действия, които биха допринесли за постигането на конкретните цели в Програма за София. На база получените коментари бяха обогатени индикаторите за оценка, което доведе и до промяна в картите с приоритетни зони за въздействие. 

Предстоящите срещи в различните зони за намеса ще въвлекат и гражданите в процеса по създаване на стратегическия документ. Подготовката на Програма за София ще завърши с обществено обсъждане, след което документът ще бъде внесен за разглеждане в Столичния общински съвет.   

Повече за съдържанието, целите и процеса по създаване на Програма за София можете да видите тук: https://sofiaplan.bg/portfolio/programofsofia

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub