План

На база на концепциите на трите екипа - „Софийски терми”, „Kengo Kuma & Associates Inc и Ямазаки + Иванова Архитектс” и „Историческа баня”, Софияплан разработва план за обновяване на северното и източното крило на Банята. Той е внесен за разглеждане в Столичния общински съвет на 16.04.2021 г. Вносители на доклада са главният архитект Здравко Здравков и общинският съветник Малина Едрева. Можете да изтеглите плана от този линк:

Концепции

Отворената покана за разработване на концепция за развитие на северното и източно крило на Централна баня стартира през 2020 и търси аргументирани решения за най-правилното и оптимално използване на сградата в интерес на гражданите и гостите на София. В конкурса се включват четири български и чуждестранни юридически лица и обединения, като всеки от кандидатите предлага екип за разработване на концепция, резюме на концепцията, резюме и структура на бизнес план и модел и предложение за метод на работа. Комисия в 15-членен състав избира три от екипите, които продължават работа по разработването на своите концепции. Те са представени публично в онлайн събитие на 27 ноември 2020 и предоставени на Столична община. Софияплан събира обратна връзка по трите концепции до края на 2020, след което ще изготви доклад към Столичен общински съвет с предложение за развитието на проекта.

Процес

26 март 2020

Онлайн представяне на заданието с въпроси и коментари от публиката.

26 март — 12 април 2020

Събиране на обратна връзка по заданието. Можете да се запознаете с над 200-те получени коментари, въпроси и отговори и тяхното обобщение.

15 май — 26 юни 2020

Екипите кандидатстват с документи, в които представят избрания екип за разработване на концепция, резюме на концепцията, структура и резюме на бизнес план и модел и предложение за метод на работа.

15 май — 22 май 2020

Време за отправяне на въпроси по процедурата. Можете да се запознаете с получените въпроси и техните отговори.

6 юли — 12 юли 2020

Комисия оценява предложенията и избира три екипа. Можете да се запознаете с коментарите и препоръките на Комисията към предложенията на участниците.

13 юли 2020

Обявяване на избраните три екипа.

14 юли — 3 август 2020

Сключване на договори с избраните екипи. Всички участници получават възнаграждение в размер на 10 000 лв, а Столична община придобива разработените концепции и има право да избере една концепция за реализация, да комбинира елементи от отделните концепции, да покани един или няколко експерта от екипите за последващи действия по реализация на концепциите и да се договори с авторите на концепциите за друго.

3 август — 27 ноември 2020

Избраните екипи разработват задълбочено концепциите си по всички изискуеми части. Можете да видите видео от посещението на екипите в хидротермалното находище София — център.

27 ноември

Онлайн представяне на концепции. Гледайте видео от презентациите на трите избрани екипа тук.

27 ноември — 31 декември

Събиране на обратна връзка за концепциите на info@sofiaplan.bg.

Април 2021

Изготвен е план за обновяване на северното и източното крило на Банята, който е внесен за разглеждане в Столичния общински съвет на 20.04.2021 г. 

Етап I (подготвителен)

Резюме на концепция


Резюме на бизнес план и модел


Архитекти: Мая Шопова, Слава Савова
Икономист: Стилиян Гребеничарски
Културолог: Иво Страхилов
Социолози: Маике Исаак, Гейлийн Дейвис
Минеролог: Миряна Апостолова
ВиК: Теодор Петров
Инженер хидрогеология: Мирослав Кръстанов
Експерт недвижимо културно наследство: Мария Каразлатева


Оценки на комисията

Резюме на концепция


Резюме на бизнес план и модел


Архитекти: Минору Йокоо, Томохиро Мацунага (Kengo Kuma & Associates)
Йоши Ямазаки, Надя Иванова, Цветомир Ценков, Георги Цапков (Ямазаки + Иванова Архитектс)
Инженер хидрогеология: Величко Величков
Инженер ВиК: Васил Йорданов
Финансист: Розалина Козлева-Рибарова
Социолог-антрополог: Миладина Монова
Мениджмънт: Елена Радева
Строителен инженер: Николай Милев
Туризъм: Констанца Христова


Оценки на комисията

Резюме на концепция


Резюме на бизнес план и модел


Архитекти: Веселин Алексиев, Елица Димитрова, Надежда Сучева
Икономист: Иво Анев
Инженер хидрогеология: Павел Пенчев
Социолог: Леа Вайсова
ВиК инженер: Гаврилия Хараланова


Оценки на комисията

Резюме на концепция


Резюме на бизнес план и модел


Архитекти: Красимир Райновски, Радослава Лесневска
Инженер ВиК: Станислав Дарачев, Антон Занков
Стопанско управление/икономист: Васил Бъчваров
Комуникации и медия/мениджмънт и журналистика: Траяна Калейчева
Социолог: Мария Кюркчиева


Оценки на комисията

Комисия

Всички първоначално получени предложения от четирите кандидата се разглеждат
от експертна комисия в 15-членен състав:

Здравко Здравков

Главен архитект на Столична община

Любо Георгиев

Директор на ОП Софияплан

Д-р Венета Ханджийска-Янкулова

Директор на Регионален исторически музей София

Д-р урб. Ангел Буров

Експерт Урбанизъм

Проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев

Експерт Недвижими културни ценности

Инж. Ваня Николова

Експерт Минерални води

Леона Асланова

Експерт Бизнес развитие

Антон Герунов

Експерт Управление на проекти

Д-р Вероника Димитрова

Експерт Градска социология

Даниел Лорер

Експерт Оценяване на предприемачески проекти

Малина Едрева

Председател на групата ГЕРБ

Милка Христова

Представител на групата БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Марта Георгиева

Представител на групата ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ — ОБЕДИНЕНИЕ

Борислав Иванов

Представител на ПГ ПАТРИОТИ ЗА СОФИЯ

Борис Бонев

Независим общински съветник

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub