Изследване на нуждите от социална и зелена инфраструктура в кварталите на юг от Околовръстен път

– София, местност „Малинова долина“ и кв. „Симеоново“

ОП "Софияплан" публикува доклад относно идентифицирани нужди от социална и зелена инфраструктура в развиващия се южен софийски квартал "Малинова долина" и прилежащите територии. Изследването, проведено от екип на „Компонента“- Компания за градски алтернативи медиация и анализи с ръководител урб. Миглена Герасимова, представя текущото състояние и дава препоръки за бъдещото развитие на тези видове публична инфраструктура в района до 2050г.

Изследваната територия включва части от "Витошката яка" - квартал "Симеоново" и вилна зона "Малинова долина", в обхвата на четири градоустройствени единици от два административни района – "Витоша" и "Панчарево".
Методиката на изследването се основава на концепцията за т.нар. "15-минутен град", която цели всички основни ежедневни потребности на жителите да бъдат осигурени на разумно пешеходно разстояние. Разработката включва подробен анализ и прогноза за населението, урбанистичен анализ на настоящото и бъдещо натоварване на територията и препоръки за развитие на социалната и зелената инфраструктура.

Докладът има две основни цели:

  • Дефиниране на настоящите липси и бъдещите нужди от социална и зелена инфраструктура в "Малинова долина" спрямо сегашното и очакваното население.
  • Предлагане на препоръки за осигуряване на допълнителен пространствен капацитет за нужния спектър публична инфраструктура до 2050 г., включително детски градини и ясли, училища, паркове и културни центрове.


Изследването показва високия инвестиционен интерес в района, като същевременно подчертава сериозните дефицити в социалната и зелената инфраструктура. В доклада са представени конкретни препоръки за разположението и капацитета на нови обекти от социалната инфраструктура, за да се гарантира високото качество на живот за настоящите и бъдещите жители на квартала.
Разработката предлага редица мерки за справяне с проблемите в развитието на района, включително за подобряване на масовия градски транспорт, развитие на зелени коридори и създаване на мултифункционална градска среда.

Пълна версия на доклада:

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub