Мониторинг на постигнатото озеленяване

Проектът на Софияплан изследва степента на изпълнение на изискванията за озеленяване на устройствените зони според Общия устройствен план (ОУП). За изпълнение на комплексната задача на изследването да анализира територия от 20 956 хектара, в съчетание с изискванията за относителна точност (минимална площ 100 кв.), пълнота на съдържанието и 15 класа растителност, са избрани съвременни източници на информация (сателитни изображения) и информационни технологии като географски информационни системи (ГИС).

Ползите от мониторинга са:

  • хомогенен резултат – еднакво качество, време и зелена класификация за цяла София;
  • включване в зеления баланс на София на междублоковите пространства, частните дворове, индустриални терени;
  • мониторинг на 10-годишното изпълнение на ОУП по показател “озеленяване”;
  • фокусиране на администрацията в проблемни зони.

Разпределението в пространството и функционалната класификация на градските зелени площи са представени въз основа на мултиспектрални сателитни изображения Sentinel-2A, свободно достъпни в рамките на европейската програма за наблюдение на Земята „Коперник”. Използвано е сателитно изображение S2A от 28.08.2015 г. 100% без облаци, изтеглено от Центъра на „Коперник” за свободен достъп до научни данни от Sentinel. Верификацията на данните е извършена въз основа на визуална интерпретация на достъпни данни от сателитно изображение S2В 2017 г. и експертна оценка.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub