Стъпка 7: Обсъждане и внасяне в Столичния общински съвет

На 25.11.2021 г. Столичен общински съвет прие Програма за София – Планът за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021-2027 година. Софияплан разработи Програма за София в периода май 2020 г. — ноември 2021 г. с включване на много заинтересовани страни (специалисти, бизнес, НПО, администрации), на базата на анализи на територията и политиките.

Документът беше публикуван за обществени консултации преди подаването му към СО, след което обратната връзка беше отразена в Програма за София. След предаването на Програма за София, тя беше разгледана във всички комисии на Столичен общински съвет и приета с решение № 749 на Столичния общински съвет от 25.11.2021 година.

Програма за София поставя пред Столична община 3 стратегически цели:

1. По-устойчиво развитие и подобрена свързаност

2. Повишаване конкурентоспособността на общината и развитие на икономика на знанието

3. По-развита социална и културна среда

Предстои създаване на Звено за подбор на проекти и Комитет за подбор, както и Звено за управление, които да подготвят в детайл инвестиционната програма на Столична община за 2022 съобразно указанията на финансиращите институции.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub