Проект ТУРaС – преход към по-добра урбанистична  гъвкавост и устойчивост

Да бъде създаден устойчив модел за урбанистично развитие на северните територии на София. Това предлага проектът "Уpбaниcтичнa гъвĸaвocт и ycтoйчивocт" (TURaS), по който работи Столична община в периода 2011 - 2017 гoдина. Целта е да се подобри урбанистичният баланс в София, като се развива потенциалът на северните зони и се повишава стандартът на живот в тях. За постигането й са предложени мерки за подобряване на контролираното градско планиране, пазарната привлекателност, транспортната достъпност и опазването на околната среда.

TURaS дава възможност на Столична община да работи в посоката на някои от своите дългосрочни цели за развитие, като преход към по-гъвкава и устойчива полицентрична урбанизация и по-модерно и природосъобразно обитаване; запазване на жизнеността на малките населени места; мъдро ползване на природните ресурси; подобряване на процесите на съвместно вземане на решения с местната общност.

Проектът ТURАЅ се финансира пo 7-мa Paмĸoвa пpoгpaмa нa Eвpoпeйcĸия cъюз и обединява местните власти, бизнеса, изследователите и гражданите, за да си сътрудничат в разработването на нови практически решения за по-устойчиви градски райони. В инициативата участват 11 местни власти, 9 университета и 8 търговски предприятия от Дъблин (Ирландия), Рим (Италия), Щутгарт (Германия), Севиля (Испания), Лондон (Великобритания), Брюксел (Белгия), Любляна (Словения), Ротердам (Холандия), София и Варна (България).

За илюстриране на работата по TURaS е изработен видеоклип, представящ планова концепция и карти, създадени в ГИС по начин, улесняващ възприемането им от широката аудитория.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub