Карта на детските градини и ясли

Картата на детските градини и ясли на територията на Столична община, изготвена от Софияплан цели да обедини и надгради вече достъпна от различни източници (регистри на МОН, РУО София град, ИСОДЗ) информация на едно място.

Данните за обектите от Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителни групи в училищата се допълват като се показват всички детски заведения: общински, държавни и частни. Освен точково, детските заведения са представени със сградите и имотите си, както и с идентификаторите им за връзка с кадастъра.

Предстои картата да се обогати с възможност за визуализация на отделните обекти според управлението им - общински, частни, държавни, както и според вида им - детски градини (с яслени, с логопедични групи или седмични), самостоятелни детски ясли и подготвителни групи в училищата.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub