Стъпка 1: Анализи

В рамките на първия етап от подготовката на Програма за София е направен мащабен и задълбочен анализ на различните аспекти в развитието на Столична община. Екипът анализира актуалното състояние и тенденциите в развитието на населението, обитаването, икономиката, инфраструктурата, екологията и много други компоненти на средата. Ключовите анализи от изследването са публикувани по теми, като включват резюмета, приложения, карти и инфографики. Сборният документ с резюметата на всички направени анализи можете да изтеглите от бутона долу.

Съставили сме и сборна карта с географските данни от анализите. Картата е достъпна и като REST услуга. Това е функционалност, която позволява вграждането на информацията от тези карти в други карти и ГИС приложения. ArcGIS REST услугите могат да бъдат използвани посредством всеки програмен език, чрез който могат да се извършват HTTP заявки, както и през обикновен потребителски уеб браузър. Адрес за достъп до ArcGIS REST API на Софияплан.

Културно наследство

Инфографика

Резюме

Приложение

Климат

Инфографика

Резюме

Приложение

Въздух

Инфографика

Резюме

Приложение

Бедствия

Инфографика

Резюме

Приложение

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub