Програма за София

Програма за София е планът за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021-2027 година.