Карта на училищата

Картата на училищата, изработена от Софияплан се стреми да обедини и надгради, вече достъпна от различни източници информация на едно място.

Картата на общинските училища и центрове за подкрепа за личностно развитие, публикувана на сайта на Столична община, е допълнена, като са показани всички училища - държавни, общински, частни, духовни и такива по силата на международен договор. Информацията за самите училища е съгласно регистрите на МОН и РУО София-град.

Предимство на картата е, че училищата, освен точково, са представени и със сградите и имотите, в които са разположени, както и с идентификаторите си за връзка с кадастрално-административната информационна система, поддържана от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Предстои картата да се обогати с възможността за визуализация на отделните обекти, според управлението им (общински, частни държавни и т.н), както и според вида им - професионална или профилирана гимназия, начално, основно или средно, или център за подкрепа.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub