Отворената покана за разработване на концепция за развитие на северното и източно крило на Централна баня стартира през 2020 и търси аргументирани решения за най-правилното и оптимално използване на сградата в интерес на гражданите и гостите на София. В конкурса се включват четири български и чуждестранни юридически лица и обединения, като всеки от кандидатите предлага екип за разработване на концепция, резюме на концепцията, резюме и структура на бизнес план и модел и предложение за метод на работа. Комисия в 15-членен състав избира три от екипите, които продължават работа по разработването на своите концепции. Те са представени публично в онлайн събитие на 27 ноември 2020 и предоставени на Столична община. Софияплан събира обратна връзка по трите концепции до края на 2020, след което ще изготви доклад към Столичен общински съвет с предложение за развитието на проекта.

Участници

Екип "Софийски терми"

Архитекти: Мая Шопова, Слава Савова
Икономист: Стилиян Гребеничарски
Културолог: Иво Страхилов
Социолози: Маике Исаак, Гейлийн Дейвис
Минеролог: Миряна Апостолова
ВиК: Теодор Петров
Инженер хидрогеология: Мирослав Кръстанов
Експерт недвижимо културно наследство: Мария Каразлатева

Kengo Kuma & Associates, Inc.
и Ямазаки + Иванова Архитектс ООД

Архитекти: Минору Йокоо, Томохиро Мацунага (Kengo Kuma & Associates)
Йоши Ямазаки, Надя Иванова, Цветомир Ценков, Георги Цапков (Ямазаки + Иванова Архитектс)
Инженер хидрогеология: Величко Величков
Инженер ВиК: Васил Йорданов
Финансист: Розалина Козлева-Рибарова
Социолог-антрополог: Миладина Монова
Мениджмънт: Елена Радева
Строителен инженер: Николай Милев
Туризъм: Констанца Христова

Гражданско сдружение
"Историческа баня"

Архитекти: Веселин Алексиев, Елица Димитрова, Надежда Сучева
Икономист: Иво Анев
Инженер хидрогеология: Павел Пенчев
Социолог: Леа Вайсова
ВиК инженер: Гаврилия Хараланова

Сдружение
"План за Централна минерална баня"

Архитекти: Красимир Райновски, Радослава Лесневска
Инженер ВиК: Станислав Дарачев, Антон Занков
Стопанско управление/икономист: Васил Бъчваров
Комуникации и медия/мениджмънт и журналистика: Траяна Калейчева
Социолог: Мария Кюркчиева

Гледайте видео от презентациите на трите избрани екипа тук:

Етапи

Етап 1

В първи етап екипите кандидатстват с документи, в които представят избрания екип за разработване на концепция, резюме на концепцията, структура и резюме на бизнес план и модел и предложение за метод на работа. Кандидатурите се разглеждат експертна комисия в 15-членен състав от Столична община, Направление “Архитектура и градоустройство”, различните политически групи в Столичен общински съвет и представители на бизнеса и независими експерти, която избира три екипа за участие във втория етап на конкурса. В рамките на първия етап до 22.05.2020 можете да задавате и въпросите си по процедурата на open-call@sofiaplan.bg.

Етап 2

Във втория етап избраните екипи разработват задълбочено концепциите си по всички изискуеми части и представят публично своето предложение. Всички участници в Етап 2 получават възнаграждение, а Столична община придобива разработените концепции и има право да избере една концепция за реализация, да комбинира елементи от отделните концепции, да покани един или няколко експерта от екипите за последващи действия по реализация на концепциите и да се договори с авторите на концепциите за друго.

Комисия

Здравко Здравков

Главен архитект на Столична община

Здравко Здравков е Главен архитект на Столична община и ръководител на Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) от 2016. Печели конкурса за главен архитект с концепцията си за управление на системата и процеса на градско планиране и развитие и преструктурира НАГ с цел осигуряване на по-добра координация между звената и повишаване на ефективността. По негово предложение се инициира и разработва Визия за София и стартира проектът „София – град за хората“. Арх. Здравков организира и международния конкурс за обновяването на площад „Св. Неделя“.

Любо Георгиев

Директор на ОП Софияплан

Любо Георгиев е архитект, съчетаващ проектантски, академичен и обществено ангажиран опит. Учи архитектура в IUAV (Венеция, Италия) и TU Delft (Делфт, Холандия). Живял е в Шотландия, Италия, Холандия и Китай. Автор е на статии и е участвал като лектор в различни конференции в Европа. Има богат опит като проектант и ръководител на мултидисциплинарни екипи. Бил е директор на ONE ARCHITECTURE WEEK в Пловдив, след което ръководи екипа на “Визия за София” и става директор на общинско предприятие “Софпроект - ОГП”.

Д-р Венета Ханджийска-Янкулова

Директор на Регионален исторически музей София

Доц. д-р Венета Ханджийска-Янкулова е археолог с над 15-годишна практика на терен. Преподава в Катедра „Култура, историческо наследство и туризъм” към Университета по библиотекознание и информационни технологии и специалност „Археология” към СУ „Св. Климент Охридски”. Научните й интереси са в областта на античната археология и е автор на редица статии и монографии за керамичното производство, търговските контакти, селищно развитие и градоустройство през античността. От 2017 г. е директор на Регионален исторически музей – София.

Д-р урб. Ангел Буров

Експерт Урбанизъм

Преподавател в катедра Градоустройство на УАСГ в програмите по Урбанизъм, Архитектура, Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране. Урбанист с опит в разработването на подробен устройствен план за Западното направление и заданието на конкурса за площад Света Неделя. Ръководител и участник в екипни разработки на устройствени и стратегически планове, изследователски и граждански проекти. Заместник-председател на Съюз на урбанистите в България и член на Камарата на архитектите в България.

Проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев

Експерт Недвижими културни ценности

Професор по опазване на културното наследство в УАСГ. Почетен член на Международния съвет за паметници на културата и забележителни места, член на Академия ИКОМОС и почетен президент на ИКОМОС България. Експерт по Световното наследство на ЮНЕСКО. Ръководител и автор на проекти в областта на културното наследство, вкл. на в общите устройствени планове на София и Пловдив. Автор на научни публикации у нас и в чужбина. Лауреат на международната премия „Алексей Комеч“ за принос в опазването на културното наследство.

Инж. Ваня Николова

Експерт Минерални води

Инженер геолог - хидрогеолог и главен експерт „Минерални води“ към НАГ. Изследва геоложката основа на столицата и отговаря за създаване и разработване на система „Геология и минерални води“ към ОУП и „Стратегия и Програма за използване на потенциала от минерални води и земна топлина (геотермална енергия) на територията на Столична община“. Инж. Николова работи последователно за използване на минералната вода от находище „София-Център“ и запазване функцията на Централна минерална баня.

Леона Асланова

Експерт Бизнес развитие

Леона Асланова е експерт и консултант по иновации, с над 15-годишен професионален опит. Основател е на Innovation Starter, форума за иновации Innovation Explorer и на Академия за иновации, съвместно с водещи университети в България. Преди това е работила като мениджър Партньорски взаимоотношения в Мобилтел, мениджър Продажби в  Investor.bg, директор “Връзка с клиентите” в Нетуърк медиа, маркетинг мениджър в M3 Communications Group Ltd. Към момента е докторант към Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Антон Герунов

Експерт Управление на проекти

Антон Герунов е експерт във финансовия анализ, управлението на риска, иновациите и бизнес моделирането с опит в частния и публичния сектор и за глобални компании в Холандия, Англия, САЩ и Саудитска Арабия. Като съветник в Министерски съвет е ръководил проекти за електронното управление и участвал в законодателни промени. Ръководил е национални инициативи за Отворени данни и за въвеждане на оценка на въздействието на закони и политики. Доцент по икономика в СУ и автор на статии и доклади. В момента е оперативен директор на ЛогСентинел - компания в сферата на информационната сигурност.

Д-р Вероника Димитрова

Експерт Градска социология

Вероника Димитрова е асистент по социология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Основните й изследователски интереси са в полето на градската социология, социология на медицината и здравеопазването и социология на пола. 

Даниел Лорер

Експерт Оценяване на предприемачески проекти

Партньор във фонда BrightCap Ventures. Заемал е ръководни позиции в Mercury Interactive, продаден за 4.5 млрд. долара на HP. Основава OPTiiM, системен интегратор за банки и телекоми, разраснал се в Европа, Африка и Близкия изток. 

Малина Едрева

Председател на групата ГЕРБ

Малина Едрева е председател на групата на ГЕРБ в Столичния общински съвет. Председател е на Комисията по образование, култура, наука и културно многообразие (от 2007 г.), както и член на Комисията по здравеопазване и социална политика. Делегат в Европейския комитет на регионите. Завършила е магистратура по "Биология и химия" в Пловдивския университет. Специализира „Културология“ в Италия, „Лидерство“ в Институт ASPEN (Франция), Програма за управление на политики в сферата на културата в Гренобъл (Франция). През 2019 г. бе председател на журито в конкурса за реконструкция на площад “Света Неделя”.

Милка Христова

Представител на групата БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Милка Христова е заместник–председател на Столичен общински съвет, адвокат с висша образователна степен в право и управление на стопанските дейности. Общински съветник и заместник-председател на политическата група "БСП за България".

Марта Георгиева

Представител на групата ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ

Марта Георгиева е родена в София, завършила е Френската гимназия и Философия в Софийския Университет "Св. Климент Охридски".  Има втора магистратура по администрация и управление от Университета в Нант, Франция. Допълнителни квалификации в Съвета на Европа (Франция), Университета Tor Vergata (Италия), Højskolen Østersøen (Дания) и др. Общински съветник, член на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори и на Постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество към Столичния общински съвет.

Борислав Иванов

Представител на ПГ ПАТРИОТИ ЗА СОФИЯ

Борислав Иванов е роден през 1983 г. в София. Има висша образователна степен по Бизнес администрация и е общински съветник с мандати 2011 - 2015 и 2019 - 2023 година. Председател е на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност и участва в Постоянната комисия по устройство на територията.

Борис Бонев

Независим общински съветник

Борис Бонев е роден в София, завършил бакалавър по бизнес администрация в Софийския университет и две магистратури - по икономика и по управление в Сорбоната, Париж. Основател е на гражданските организации Спаси метрото и Спаси София, с които от 10 години работи за подобряване на мобилността, градската среда, екологията и опазването на културното наследство на града. От 2019 г. е независим общински съветник в Столичен общински съвет и член на постоянните комисии по архитектура и градоустройство и транспорт и туризъм.

Възнаграждения

Конкурсът има общ награден фонд от 30 000 лева, разпределен по равно между трите финалиста в първия етап. Трите екипа ще бъдат поканени да сключат договор със Столична община за разработване на концепциите си във втора фаза и всеки от тях ще получи възнаграждение в размер на 10 000 лв. Изплащането е в размер на 30% при подписването на договора и 70% и при предаване на концепцията.

Срокове

26 март

Онлайн представяне на заданието с въпроси и коментари от публиката - можете да го видите ТУК

26 март — 12 април

Събиране на обратна връзка по заданието. Получени са над 200 коментари, въпроси и отговори, които можете да разгледате ТУК, а обобщението на събраната обратна връзка е ТУК

15 май

Обявяване на отворената покана

15 май — 26 юни

Етап I

26 юни

Краен срок за подаване на заявление за участие

15 май — 22 май

Време за отправяне на въпроси по процедурата. Списък с получените въпроси и техните отговори е достъпен ТУК

06 юли — 12 юли

Комисия оценява предложенията и избира три екипа

13 юли

Обявяване на избраните екипи

14 юли — 3 август

Сключване на договори с избраните екипи

3 месеца

Време за работа на избраните екипи в Етап II

27 ноември

Онлайн представяне на концепции

27 ноември — 31 декември

Събиране на обратна връзка за концепциите на info@sofiaplan.bg

февруари 2020

Изготвяне на доклад с предложение за използването на концепциите в следващи стъпки за развитие на проекта към Столичен общински съвет

*графикът може да търпи промени в зависимост от развитието на процеса

Задание

Столична община

ОП „Софияплан“
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността

Изработка на уебсайт от WeboHub