За нас

Софияплан e общинско предприятие, което отговаря за пространственото и стратегическо планиране на Столичната община. Разполагаме с мултидисциплинарен екип от близо 30 специалиста, който работи в активен диалог с различни заинтересовани страни, събира и анализира данни за различните аспекти на градската среда и развитието на общината, и прави предложения за политики към Столичен общински съвет, кмета, районните кметове и заместник-кметовете на Столична община. Софияплан е наследник на ОП Софпроект - ОГП, създадено през 1997 г. Софпроект става Софияплан с решение на Столичен общински съвет от 10 септември 2020 г.

Ключови проекти на Софияплан са Визия за София (дългосрочна стратегия за развитие на Столична община до 2050), Планът на София (действащия Общ устройствен план и предстоящото му изменение) и Програма за София (Интегрирания план за развитие на общината 2021-2027). Предприятието разработва още планове, стратегии и политики за устойчивото развитие на Столична община. Разгледайте проектите ни тук.

Водещи принципи в работата на Софияплан са осигуряването на максимална прозрачност в решенията за планирането на общината и възможности за участие на гражданите и експертите в информиран разговор за бъдещето на града. За тези цели си сътрудничим с различни общински структури, университети и изследователи, браншови, неправителствени и търговски организации. Вижте списък с партньорите ни тук.

В Софияплан функционира и стажантска програма — свържете се с нас при интерес.

Alternative Text

Любо Георгиев

Директор

Любо Георгиев учи архитектура в IUAV (Венеция, Италия) и завършва магистратура по архитектура и урбанизъм в TU Delft (Делфт, Холандия). Има богат опит като проектант и ръководител на мулти-дисциплинарни екипи. Работи като директор на фестивала ONE ARCHITECTURE WEEK (Пловдив, 2014-2016),…

Alternative Text

Невена Германова

Социолог

Невена Германова завършва бакалавърска програма по Социология в СУ “Св. Климент Охридски”, след това прави магистратура по Градски изследвания в катедра Социология. В периода 2013–2016г. е докторант и изследва политиките за жилищно настаняване в София след края на Втората световна…

Alternative Text

Емил Христов

Урбанист

Емил Христов е урбанист. Завършва бакалавър по Урбанизъм в УАСГ през 2009г. и прави две магистратури в Дания в университета в Олборг по специалности “Градско планиране и управление” и “Градски дизайн”.По време на обучението си в чужбина работи над различни…

Alternative Text

Александър Петров

Ландшафтен архитект

Александър е магистър в специалност “Ландшафтна архитектура”, завършил образованието си в ЛТУ — София (2009). През 2004-2005 г. специализира озеленяване и производство на декоративни дървесни и храстови видове във forestfarm Орегон – САЩ. В периода 2012-2013 г. участва в проект…

Alternative Text

Даяна Николова

Архитект

Даяна е архитект. Дипломира се в специалност Архитектура, УАСГ през 2012 година. От 2014 до 2016 г. е част от магистърската програма “Архитектурна теория и критика” към катедра "История и теория на архитектурата" в УАСГ. Дипломната ѝ работа разглежда процеса…

Alternative Text

Жоржета Рафаилова

Архитект

Жоржета е архитект. Дипломира се във ВИАС (УАСГ) през 1984г. и работи в ОП „Софпроект“ от създаването на предприятието през 1998 година. Има над 34 години опит в областта на пространственото планиране. Ключов експерт е при изработване на ОУП на Столична…

Alternative Text

Цветан Колев

Транспортен инженер

Цветан е транспортен инженер. Завършва двуезичната програма на УАСГ и Техническия университет  във Виена през 2016 г. Във Виена изучава инфраструктурно планиране и мениджмънт, а за дипломна работа се насочва към градските теми, и по-конкретно велосипедното движение. От 2014 г.…

Alternative Text

Велина Григорова

ВиК инженер

Велина Григорова е ВиК инженер. Завършва образованието си в УАСГ през 2008 г. с профил “Пречистване на води”. Участва в разработването на стратегически документи и на проекти в областта на инвестиционното планиране на общинско и национално ниво, включително проект “Изработване…

Alternative Text

Станимира Николова

Урбанист

Станимира завършва магистратура по Урбанизъм в УАСГ в началото на 2018 година. Дипломната ѝ работа е свързана с изготвяне на критичен анализ на пешеходната достъпност до публичен градски транспорт в София и интермодалните му връзки. През последните години работи по…

Alternative Text

Петър Мънъри

Транспортен инженер

Петър Мънъри е транспортен експерт. Дипломира се по специалността “Управление на транспорта и логистика” в Астън Юнивърсити в Бирмингам, Англия през 2019 година. През 2020 г. завършва магистратура по “Интелигентни транспортни системи” в УНСС. Членува в Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура”, което има за цел да популяризира и разпространява всякакъв вид идеи, свързани с обществения транспорт…

Alternative Text

Калоян Карамитов

Урбанист

Калоян е урбанист. Завършва магистратура по Урбанизъм в УАСГ през 2016 година. След това участва в разработването на общи устройствени планове на общини, стратегически документи (Целенасочена инвестиционна програма), води лекции по ГИС и използване на подходящи техники за представяне на градски анализи като председател и член на…

Alternative Text

Миглена Герасимова 

Урбанист и социолог

Миглена е урбанист и социолог. Завършва специалност  Урбанизъм през 2009 година в УАСГ, със специализации в Русия (Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет) и Австрия (TU Wien). След няколко годишна работа като проектант и консултант по градско планиране се отдава на активистка работа в НПО сектора, в…

Alternative Text

Костадинка Василева

Главен счетоводител

Костадинка е главен счетоводител на ОП “Софпроект” от създаването му през 1998г. През тези повече от 21 години тя ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина, правилното оформяне на…

Alternative Text

Милена Борукова

Геодезист

Милена е геодезист. Завършва магистратура по геодезия в УАСГ през юни 2019г. Дипломната й работа е свързана с изработването на геодезическа основа за целите на кадастралната карта и трансформация на координати между различни координатни системи.През 2018 г. е част от…

Alternative Text

Нели Найдова-Железова

Офис мениджър и ИД Човешки ресурси

Нели работи в общинското предприятие повече от 20 години. Участва в изработването на ОУП на Столична община във всичките му фази и етапи. Работи съвместно с целия екип при разработването на концепции, стратегии и програми за прилагане на ОУП. Взема…

Alternative Text

Аглика Георгиева

Еколог

Аглика завършва университета в град Кьолн Германия, специалност "Медийни науки - психология и културология" през 2008 година. Завършва магистърска програма по опазване на околната среда и устойчиво развитие в ХТМУ през 2016 г. Година по-късно придобива диплома и степен ЕMBA…

Alternative Text

Радостина Попова

PR и комуникации

Радостина е завършила НГДЕК и „Културология“ в СУ „Климент Охридски“. От 2003 до 2019 г. е журналист в различни национални медии. През последните 15 години работи в специализираните издания на „Градът медиа груп“, „Строителство имоти“, Citybuild.bg, Stroimedia.bg и други, като…

Alternative Text

Силвина 
Фурнаджиева 

Координатор проекти

Силвина е специалист по продуктивност и оптимизация на работни процеси с опит в управлението на проекти. През последните над 10 години Силвина е управлявала няколко големи онлайн проекта, всеки с над 10 хиляди посещения месечно, водила е обучения на няколкостотин души и членува в Българска…

Alternative Text

Николай Найденов

Геодезист

Николай е геодезист. Завършва геодезия в УАСГ през 1995 г., където и до днес преподава картография и ГИС в геодезическия факултет. От 2015 г. е доктор по картография. Участва в редица научни и приложни проекти в областта на урбанизма, ГИС и инвестиционното…

Alternative Text

Георги Пенков

Управление софтуер, модели на данни и междусвързаност

Преподава в СУ повече от 15 години по различни тематики, вкл. моделиране на данни, големи данни, JavaScript за напреднали и др.  Участва в работна група, консултираща въвеждането на етапи от електронното правителство. Инициатор на англо-български понятиен речник с отворено съдържание.Завършва…

Alternative Text

Йосиф Рахия

Програмист

Йосиф е програмист. Учил е алгоритмично програмиране в СМГ в продължение на 3 години и е участвал успешно в състезания по информатика. Има опит в частния сектор като front-end и back-end web developer, SEO оптимизатор, фрийлансър по проекти за изработване на електронни…

Alternative Text

Виктор Дамов 

Стажант - архитект

Виктор Дамов е студент по архитектура в УАСГ. Специализира опазване на архитектурното наследство в катедра „История и теория на архитектурата“. Интересува се от експериментални образователни форми. Обича да изследва тясната връзка между теория и практика и какво се губи в превода. Често…

Alternative Text

Йоана Илиева

Стажант - урбанист

Alternative Text

Славея Антова

Стажант - архитект


В екипа на "Софпроект" през годините са работили:

Alternative Text

Петя Микова

Стажант - архитект

Петя Микова е студент в специалността Архитектура в Университет по архитектура, строителство и геодезия в София. Специализира в катедра История и теория на архитектурата. Участва в различни работилници, изложби и събития (EАСА – Европейска асамблея на студентите по архитектура, ДАР –…

Alternative Text

Натали Недева

Стажант - урбанист

Натали е урбанист, дипломиран в началото на 2019 г. Дипломните ѝ разработки са насочени към създаването на концепции и предпоставки за оптимизиране на устройственото и пространственото планиране в български общини. Интересува се от работата със софтуерни продукти, чрез които се визуализират…

Alternative Text

Нелина Андреева

Стажант - ландшафтен архитект

Нелина е дипломант - степен магистър в Лесотехнически университет, специалност Ландшафтна архитектура. Темата на разработваната дипломна работа е свързана с благоустрояване на градска среда.Участва в различни проекти, свързани с биоразнообразието в България. Член е на АСЛА - Асоциация на студентите…

Alternative Text

Рая Димитрова

Стажант - ландшафтен архитект

Рая е студент по ландшафтна архитектура в Лесотехнически университет. Записва специалността през 2010г. в Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Христо Ботев”. По-късно, взима участие в разнообразни конкурси, водене на работилници, организиране на лекции и дискусии, хостване на чуждестранни…

Alternative Text

Стойчо Владев

Стажант - урбанист

Стойчо Владев е студент по урбанизъм четвърти курс. Започва образованието си в УАСГ през 2015г. По време на обучението си в УАСГ участва в теренни наблюдения към проекти на СУБ и Софпроект. През 2019г. участва в част от изследванията към…

Alternative Text

Велислава Петрова

Стажант - архитект

Велислава Петрова е студент в специалността Архитектура в Университет по архитектура, строителство и геодезия в София. Участва в различни работилници, изложби и събития (EASA - European Assembly of Students of Architecture, Архитектура разговаря и др.), целящи развитието на архитектурното образование,…

Alternative Text

Яна Христова

Стажант - социолог

Яна Христова изучава Социология в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Изследователският й интерес обхваща широк спектър от полета за анализ. Взима участие в програма Еразъм+. Обучението й включва един семестър в Bilgi University, Истанбул, Турция и един семестър в Jagiellonian…

Alternative Text

Теодора Гоцова

Стажант - урбанист

Теодора Гоцова е студент в специалност Урбанизъм към УАСГ. Членува в Асоциацията на студентите по урбанизъм в България (АСУБ). Интересува се от системи за пространствено планиране в Европа, концепции за регионално развитие, микро и макро урбанистични анализи, политики за координация…

Alternative Text

Яна Недева

Стажант- геодезист

Яна е инженер геодезист. Завършва следването си в „Университет по архитектура, строителство и геодезия“, магистърска степен със специалност „Геодезия“ през юни 2019г. Дипломната й работа е свързана с 3D картографиране на туристическо селище  в к.к. Боровец с цел изработване на…

Alternative Text

Иван Цуров

Стажант - архитект

Иван е студент по архитектура 4-ти курс в УАСГ. Участва в няколко български и международни конкурса, работилници и архитектурни събития, в организацията на среща на националните координатори на държавите част от Европейската асамблея на студентите по архитектура - 2018г. Води…

Alternative Text

Яна Петрова-Дичева

Стажант - философ

Яна Петрова завършва бакалавърската програма по “Философия” в СУ “Св. Климент Охридски”. В момента завършва Магистърската програма “История и съвременност на философията” към катедра “История на философията”. Специализант по Съвременна философия и философия на езика. Разработва магистърска теза на тема: “Понятието…

Alternative Text

Мартин Митков

Стажант - архитект

Мартин Митков започва да изучава архитектура в Университета по архитектура строителство и геодезия през 2014г., като към момента е дипломант на катедра “Градоустройство”. Завършва Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски” преди да започне да следва в УАСГ. Интересува се от градско…

Alternative Text

Ангел Захариев

Стажант - урбанист

Ангел Захариев учи Урбанизъм в Университета по архитектура строителство и геодезия (завършил трети курс). Участва е в проучвания на публичните пространства и публичния живот в Централна градска част на гр. София през април 2017г., като част от проект “София -…