Отчети за дейността

Директорът на Софияплан прави регулярни отчети за дейността на организацията. Те включват описание на извършените дейности за конкретния период, списък на екипа, финансов отчет.

Можете да изтеглите отчетите по периоди:
01 август - 31 декември 2017
01 януари - 30 юни 2018
30 юни - 31 декември 2018
01 януари - 31 декември 2019
01 януари - 31 декември 2020
01 януари - 31 март 2021
01 март - 31 юни 2021
01 юли - 30 септември 2021