ОП Софпроект — ОГП се трансформира в Софияплан

Софияплан e общинско предприятие, което отговаря за пространственото и стратегическо планиране на Столичната община.

Кои сме ние?

Софияплан

Софияплан e общинско предприятие, което отговаря за пространственото и стратегическо планиране на Столичната община. Разполагаме с мултидисциплинарен екип от близо 30 специалисти, който работи в активен диалог с различни заинтересовани страни, събира и анализира данни за различните аспекти на градската среда и развитието на общината, и прави предложения за политики към Столичен общински съвет, кмета, районните кметове и заместник-кметовете на Столична община. Софияплан е наследник на ОП Софпроект - ОГП, създадено през 1997 г. Софпроект става Софияплан с решение на Столичен общински съвет от 10 септември 2020 г.

Ключови проекти на Софияплан са Визия за София (дългосрочна стратегия за развитие на Столична община до 2050), Планът на София (действащия Общ устройствен план и предстоящото му изменение) и Програма за София (Интегрирания план за развитие на общината 2021-2027). Предприятието разработва още планове, стратегии и политики за устойчивото развитие на Столична община. Разгледайте проектите ни тук.

Водещи принципи в работата на Софияплан са осигуряването на максимална прозрачност в решенията за планирането на общината и възможности за участие на гражданите и експертите в информиран разговор за бъдещето на града. За тези цели си сътрудничим с различни общински структури, университети и изследователи, браншови, неправителствени и търговски организации. Вижте списък с партньорите ни тук.

В Софияплан функционира и стажантска програма — свържете се с нас при интерес.

Каква е нашата основна задача?

Общият устройствен план е най-важният документ за пространствено развитие на Столична община. Той се изработва съгласно изискванията на ЗУТ, но се одобрява на местно и национално ниво по Закона за устройство и застрояване на СО.

Действащият в момента ОУП е одобрен през 2007 г. и е надграден и допълнен по отношение на зелената система и транспорта с изменението от 2009 г. и с трасето на трети метродиаметър от 2014 г., в сила от 2017 година.

Какво правим?

Планираме града, ето как:

Как да разбирате всичко първи?

Запишете се за нашия бюлетин