Партньори

Софияплан работи с различни външни експерти. Степента на въвличане на външна експертиза зависи от конкретната задача. Освен това експертите на общинското предприятие консултират, координират и подпомагат реализацията на различни проекти и инициативи. На тази страница са изброени специалистите, институциите, организациите и компаниите, с които си партнираме. Описани са задачите и проектите, които сме изпълнили заедно през изминалите години или продължаваме да реализираме и в момента. Информацията засяга периода от 2017 г. досега.