София се движи

Софияплан координира създаването на Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Столична община. Процесът стартира в началото на 2021 г. във връзка с изтичането на предходната Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта, действаща в периода 2012 – 2020 година.  

Това е един от първите стратегически документи, възложени на Софияплан след трансформацията му в специализирано общинско звено, отговарящо за цялостното стратегическо и пространствено планиране на града. Предприятието има задачата да координира изработването и мониторинга на всички стратегии и планове в общината.  

Целта на новата стратегия е подобряване на здравето и физическата активност на гражданите на Столична община. Това е възможно преди всичко чрез насърчаване и стимулиране на хората да се движат повече и да практикуват различни спортни активности в ежедневието си. Основна задача на стратегията е да популяризира спортът като здравословен начин на живот, възможност за социализация и изграждане на личността.

При разработването на стратегията екипът на Софияплан използва методите и принципи на работа, доказали ефективността си при създаването на Визия за София и впоследствие залегнали в изработването на всички стратегически документи в предприятието. Това са задълбочен анализ на средата, постигане на максимално включване и информиран диалог между всички участници.

Първият етап от подготовката на документа включва пространствен анализ на спортната инфраструктура, както и оценка на ефектите от действащата стратегическа рамка в сектора. В процеса на работа ще бъде направено проучване на добри примери от чуждия опит, включително от други български градове, по отношение на нормативната рамка и реализираните проекти в тази сфера. Стратегията ще бъде разработена в постоянна координация и взаимодействие с Дирекция “Спорт и младежки дейности”, както и граждани, бизнес, експерти, неправителствени организации и администрация.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub