Картиране и оценка на екосистемни услуги

Софияплан адаптира националната методика за картиране и биофизична оценка на екосистемни услуги, с цел планиране и информирано управление на зелената и синя инфраструктури в Столична община. Проектът се развива в сътрудничество с Националния институт по геофизика, геодезия и география, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания и Институт за Гората на БАН.

Целта му е да изготви концепция за интегриране на екосистемния подход и екосистемните услуги в политиките и инструментите за пространствено градско планиране. “Екосистемни услуги” е концепция, представяща ползите, които хората получават от околната среда. В това число влизат материалните продукти и услуги, необходими за реализиране на икономическите дейности като осигуряване на питейна вода, но и нематериалните: ползите от регулиращите процеси в екосистемите като регулация/превенция на наводнения и други природни бедствия, пречистване на въздуха и водите, регулиране на микроклимата, осигуряване кръговрата на веществата и други. Към тези услуги спадат и културните ползи, които хората получават от природата - рекреационни, естетически, образователни, духовни, научно-изследователски и други.

Методиката за картиране и биофизична оценка ще се базира на тази, приета на национално ниво, доразвивайки параметрите и ГИС-частта в по-едър мащаб. Първоначално методиката ще се тества пилотно в избран микрорайон в Столична община, а на следващ етап може да бъде приложена за целите на пространственото градско планиране.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub