Стратегия "София играе"

“София играе” е стратегия за изграждането, поддръжка и адаптацията на детските площадки на територията на Столична община. Подготовката й е възложена на Софияплан от главния архитект на Столична община. Документът е разработен по инициатива на Направление “Зелена система, екология и земеползване” и в сътрудничество със сдружение "Безопасни детски площадки".

Стратегията предлага реализация на система от мерки, която да създаде предпоставки за здравословно и социално ангажирано развитие на децата, за формиране на устойчиви местни общности и за прилагането на гъвкави финансови модели на реализация и поддръжка на местата за игра.

Разработена от мултидисциплинарен екип, стратегията е консултирана с районните администрации, неправителствени организации, образователни институции, сертифициращи организации и външни експерти.

Паралелно с изработването на стратегията, екипът на Софияплан създава и карта на местата за игра.


Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub