Визия за София

Визия за София е инициатива на Столична община за създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на столицата и крайградските територии до 2050 година.

"Визия за София 2050" съдържа дългосрочните приоритети и цели за развитие на София и Столична община до 2050 г. е приета от Столичния общински съвет на 27.07.2020 г. "Програма за София" - планът за интегрирано развитие на Столична община до 2027г. интерпретира тези приоритети и цели с оглед на по-близкия хоризонт на предвижданията.

Проектът има амбицията да опише града, в който искаме да живеем и да подобри градското планиране като включи още в началото на процесите на вземане на решения всички хора и организации, участващи в създаването на общото бъдеще на София: общински власти, неправителствени организации, инвеститори, изследователи, експерти и граждани.

“Визия за София” ще послужи за основа на всички бъдещи стратегии за развитие на града до 2050 година. Процесът се координира от мултидисциплинарния екип “Визия”, който работи за постигането на максимално включване и информиран диалог между всички участници.

Подготвителната работа по “Визия за София” започна през декември 2016 г., а работата по същество – през септември 2017 година.

Финалният вариант на документа беше представен през септември 2019 година.

Повече информация можете да намерите тук.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub