Софпроект“ представи онлайн предложението си за задание за концепция за северното и източно крило на Централната баня

27.03.20, гр. София - На 26 март се проведе онлайн представяне на заданието за отворена покана за концепция за развитие на северното и източно крило на сградата на Централната минерална баня в София. Даяна Николова, архитект - културно наследство и Любо Георгиев, ръководител на ОП „Софпроект“ представиха ключови моменти в документа пред аудитория от над 80 човека, които имаха възможност да задават въпроси и да отправят предложения на живо. Видео и аудио запис от онлайн представянето е публикуван на адрес https://sofiaplan.bg/portfolio/banya/, от където може да се свали и самата чернова на заданието. Екипът на “Софпроект" кани всички граждани и специалисти да се запознаят с предложеното задание и да изпратят мнения, коментари и препоръки по него на имейл open-call@sofiaplan.bg до 9 април. Получените предложения ще послужат за финализиране на документа и в края на април се предвижда да бъде обявена и самата отворена покана.

 „Днес ви представяме ключови моменти от предложението ни за задание, за да получим обратна връзка от вас. Искаме да постигнем най-добрия резултат на всяка стъпка от процеса, който стои пред нас“, каза Любо Георгиев, директор на “Софпроект” и ръководител на общинската инициатива „Визия за София“. „Защо правим това задание? За да получим аргументирана концепция за неизползваната част от Централната баня, която да казва какво да има там, как да работи на практика, как да е устойчиво. Трябва да намерим най-добрия план, който е базиран на силна и убедителна идея, отчитаща най-важните характеристики на сградата и средата. Той трябва да бъде осмислен от различни гледни точки – функции, финанси, стопанисване, целеви групи, ползи, устойчивост. При представянето на концепциите и предложенията ще трябва да се вземат предвид следните задължителни условия: да се използва минералната вода, да се уважи и включи културното наследство, да се съобразят съществуващите функции и контекст, да се добави ново значение и стойност за града, всичко това да се аргументира икономически“, обясни още той.  

„Необходима е правилна концепция за развитието на неизползваната част от Централната баня, която да доведе след себе си до архитектурен конкурс за това крило от сградата. При оценяването на предложенията повече точки трябва да получат участниците, които са разработили пространството, разположено западно от банята, а не са се ограничили само до сградата. Може да се помисли за функционално обвързване на сградата с околното пространство. Изключително важно е концепциите да предлагат устойчив бизнес модел за функционирането на сградата“, коментира главният архитект на София Здравко Здравков.

Представянето на заданието предизвика оживена дискусия, в която бяха поставени редица въпроси, свързани с провеждането на процеса, изискванията към участниците, критериите за оценка, изборът на жури и очакваните резултати. 

Следете информация за процеса на сайта на Софпроект https://sofiaplan.bg/category/news/

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub