Остава почти месец за участие в конкурса за Централната минерална баня 

Публикуван е списък с получените въпроси и отговори по процедурата 

02.06.2020, гр. София – На 22 май приключи срокът за отправяне на въпроси по процедурата на конкурса за концепция за развитие на северното и източно крило на Централната минерална баня. Получените въпроси и отговорите по тях вече са публикувани на интернет страницата на ОП “Софпроект” - https://sofiaplan.bg/portfolio/banya/Запитванията са свързани с възможностите за осигуряване на допълнителна техническа документация, информация за предшестващи конкурси за преустройство на сградата, разяснения за разработването на изискваните бизнес план и модел, подаването на документите за участие и други.    

Отворената покана за разработване на концепция за развитие на северното и източно крило на Централната баня стартира официално на 15 май. След това до 22 май имаше възможност за отправяне на въпроси по процедурата на имейла за обратна връзка open-call@sofiaplan.bg. Крайният срок за подаване на документи за участие в конкурса е 26 юни.  

Процедурата вече е отворена за кандидатстване и остава около месец за подаване на предложенията. Надяваме се да получим добре аргументирани концепции за бъдещото развитие на двете крила на Банята и оползотворяване на ценния ресурс на водата от минералния извор. Целта е да намерим най-доброто решение, което да е в интерес на гражданите на Столична община“, коментира Любо Георгиев, директор на  ОП  “Софпроект” и ръководител на екипа на „Визия за София“.   

Кандидатурите трябва да включват представяне на екипа и метода на работа, резюмета на концепция, бизнес план и бизнес модел за развитието на неизползваната част от сградата на Централната баня. В периода от 6 до 12 юли предложенията ще бъдат разгледани от 15-членна експертна комисия, която ще избере три екипа за участие във втората фаза на конкурса.   

Комисията е с председател главния архитект на София Здравко Здравков и членове: Любо Георгиев, директор на ОП „Софпроект-ОГП”; д-р Венета Ханджийска-Янкулова, директор на Регионален исторически музей София; д-р урб. Ангел Буров, експерт Урбанизъм; проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев, експерт Недвижими културни ценности; инж. Ваня Николова, експерт Минерални води в НАГ; Леона Асланова, експерт Бизнес развитие; Антон Герунов, експерт Управление на проекти в НАГ; др. Вероника Димитрова, експерт Градска социология; Даниел Лорер, експерт Оценяване на предприемачески проекти; Малина Едрева, председател на групата ГЕРБ в СОС; Милка Христова, представител на групата БСП за България; Марта Георгиева, представител на групата “Демократична България – Обединение”; Борислав Иванов, представител на ПГ „Патриоти за София“ и Борис Бонев, независим общински съветник.  

Във втория етап на конкурса трите избрани екипa ще бъдат поканени да разработят задълбочено и в детайл своите концепции, бизнес план и модел и да представят предложенията си публично. Всеки от трите екипа ще получи възнаграждение в размер на 10 000 лева. На финала Столична община ще придобие разработените концепции и ще има право да избере една от тях за реализация, да комбинира елементи от отделните разработки, да покани един или няколко експерта от екипите за последващи действия по реализацията или да се договори с авторите за друго.  

Повече подробности за конкурса можете да откриете на https://sofiaplan.bg/portfolio/banya/ 

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub