Три екипа ще разработват концепции за развитието на Централна минерална баня

13.07.2020, гр. София – Отворената покана за разработване на концепция за развитие на северното и източно крило на Централна баня стартира на 15 май и търси добре аргументирани решения за оптималното използване на сградата. Предложения подадоха четири български и чуждестранни обединения, като всяко от тях представи своя екип, метод на работа, резюме на концепция, бизнес план и модел.

В периода от 6 до 12 юли комисия в 15-членен състав разгледа подробно кандидатурите и оцени качествата им, както и заявения капацитет на екипите да изпълнят задачата. Крайната оценка на всеки участник е комплексна и се формира въз основа на следните критерии: Професионален и специфичен опит на екипа – максимум 10 т.; Предложен метод на работа - максимум 20 т.; Резюме на концепция – максимум 35 т.; Резюме и съдържание на бизнес план и бизнес модел - максимум 30 т.; Допълнителни предложения – максимум 5 точки. Максималният общ брой точки, който може да получи един участник е 100.

Предложенията на участниците са оценени и класирани спрямо получения брой точки, както следва:

  • Първо място - Екип „Софийски терми“ получава 93,80 точки
  • Второ място - Обединение „Kengo Kuma & Associates Inc и Ямазаки + Иванова Архитектс” ООД - 82,68 точки.
  • Tрето място - Гражданско сдружение "Историческа баня" - 70,63 точки.
  • Четвърто място - Сдружение "План за Централна Минерална Баня" - 48,57 тoчки.

Предложенията на всички участници, както и аргументацията и препоръките на комисията вече са публикувани на интернет страницата https://sofiaplan.bg/portfolio/banya/

Във втория етап на конкурса продължават трите екипа, които са получили най-голям брой точки. Това са: Екип „Софийски терми“, „Kengo Kuma & Associates Inc и Ямазаки + Иванова Архитектс” ООД и Гражданско сдружение "Историческа баня". Те ще бъдат поканени да сключат договор с общинско предприятие “Софпроект-ОГП”, за да разработят задълбочено и в детайл своите концепции, бизнес план и модел и да представят предложенията си публично. Всеки от трите екипа ще получи възнаграждение в размер на 10 000 лева.

На финала Столична община ще придобие разработените концепции и ще има право да избере една от тях за реализация, да комбинира елементи от отделните разработки, да покани един или няколко експерта от екипите за последващи действия по реализацията или да се договори с авторите за друго.

„Продължаващите в Етап II получиха най-много точки, защото са подходили професионално и предлагат задълбочени и аргументирани концепции с уважение към даденостите на сградата, минералното богатство, софийската история и архитектурна идентичност. Нашата цел е да проведем отворената покана по максимално открит и прозрачен начин. Привлякохме различни специалисти в комисията, които да дадат своята независима оценка. Ще продължим да водим процеса по прозрачен начин и в обществен интерес. Надяваме се в близките години  цялата сграда  да бъде обновена и да се превърне в притегателно място за жителите и гостите на София“, коментира Любо Георгиев, директор на  ОП  “Софпроект” и ръководител на екипа на „Визия за София“. 

Повече подробности за правилата и етапите на конкурса, екипите и техните предложения можете да откриете на https://sofiaplan.bg/portfolio/banya/

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub