Планът за обновяване на Централната баня е внесен за разглеждане в Столичния общински съвет

20.04. 2021, гр. София - Планът за обновяването на Централната минерална баня, разработен от ОП „Софияплан”, вече е внесен за разглеждане в Столичния общински съвет. Вносители на доклада са главният архитект Здравко Здравков и общинският съветник Малина Едрева. Планът се базира върху задълбочената работа на трите екипа - „Софийски терми”, „Kengo Kuma & Associates Inc и Ямазаки + Иванова Архитектс” и „Историческа баня”, които бяха избрани в рамките на проведената отворена покана за разработване на концепция за развитие на северното и източното крило на Банята.

Планът за обновяване на Банята можете да видите тук. 

Целта на процеса, който стартирахме преди година по възлагане на Кмета, е да намерим най-правилното решение за бъдещето на Централната баня. На финала обединихме събраните познания и идеи в ясен и конкретен план за обновяването на ценната сграда. Той е осмислен от различни гледни точки – функции, финанси, ресурси, стопанисване, целеви групи, ползи, устойчивост. Реализацията на плана ще донесе множество ползи на Столична община - обновена сграда, паметник на културата; нова функция в сърцето на града, притегателна за жителите и гостите на София; възвръщане на минералната вода като един от символите на столицата; възможност за по-здравословен живот и много други”, коментира директорът на „Софияплан” Любо Георгиев. 

Планът предвижда неизползваните крила на сградата да се превърнат в балнеоцентър, който да предлага богато разнообразие от термални услуги. Балнеоцентърът може да съжителства успешно с Регионалния исторически музей, като двете части на сградата се допълват. Проектът за обновяване следва да бъде избран с архитектурен конкурс за идеен проект с възможност за международно участие. По този начин ще бъдат осигурени разнообразие от качествени проектни предложения и широка публичност на процеса. Планът предлага конкурсът да се проведе в две фази. На финала журито да избере три проекта, които да бъдат наградени и откупени от Столична община. 

Реконструкцията на северното и източното крило следва да се финансира от общината, със собствени или привлечени ресурси. Подходящ инструмент за целта е Фондът за устойчиви градове. 

Експертите от Софияплан предлагат за стопанисването и управлението на бъдещата функция да се проведе процедура по избор на концесионер. Те препоръчват период от 20 години, тъй като той ще осигури по-голяма продължителност на функцията и ще е съобразен с изискванията на Закона за културното наследство. Потенциални концесионери могат да бъдат включени още в етапа на оценяването на проектите в архитектурния конкурс, макар и не с решаващ глас. Това ще увеличи шанса за успешна реализация на проекта. Резултатът от конкурса следва да стане елемент от договора за концесия. Спечелилият концесията организира цялостния процес на обновяване, следвайки избрания проект. На базата на идейния проект концесионерът възлага изработването на работен проект, който да отразява и спецификата на бизнес модела, с който работи концесионерът. Успоредно общината трябва да създаде план за обновяване на околните на сградата пространства. 

Предвижда се Столична община да финансира и създаването на План за опазване и управление на Банята в сътрудничество с Националния институт за недвижимо културно наследство. Планът ще осигури яснота за възможните намеси по сградата и начина на нейното управление в краткосрочен и дългосрочен аспект. 

Повече информация за етапите на отворената покана, както и предложенията на екипите можете да откриете тук: https://sofiaplan.bg/portfolio/banya/ 

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub