Отворени градски данни в машинно-четим формат

28.10.2021, гр. София – Софияплан публикува списък от 399 набора отворени машинно-четими данни от проучвания, анализи и проекти на общинското предприятие. Събраните данни са важен инструмент за автоматизиран анализ на градската среда и взаимодействие с граждани и експерти и са използвани от Софияплан в проектите за стратегическо и пространствено планиране на Столична община. Те дават възможност по бърз, съвременен и ефикасен начин да се обработва и използва информацията за различни аспекти на градската среда. Данните могат да се ползват за научни анализи, за правене на политики, за нуждите на бизнеса или журналистиката.

Сред данните, отворени от Софияпан, могат да бъдат намерени масиви от информация, събрани чрез облитания на града с дрон, информация за спирки на градския транспорт, качество на въздуха (ФПЧ), улична и пешеходна мрежа, археологически недвижими културни ценности. Сред данните има oще списъци на територии с риск от заливане при наводнение, различни изчисления за пешеходна достъпност, мрежи на инженерната инфраструктура, линии на градския транспорт, паркове и градини, градски реки и минерални водоизточници, публични сгради и обекти (читалища, училища, детски градини, спортни и детски площадки и др.), както и информация за концентрацията на социални услуги по градоустройствени единици, разпределение на жители с прекъснати здравноосигурителни права и още много други.

„Отварянето на всички данни със свободен лиценз, които сме събрали в хода на работа по проектите на Софияплан, е важна стъпка за подобряването на взаимодействието с гражданите и на организацията на процеси в Столична община, която е заложена както в дългосрочната стратегия Визия за София и други програмни документи на Столична община.”, обяснява Любо Георгиев, директор на Софияплан. “Данните са ценен ресурс за икономическото и социално развитие на града, което е обща задача на всички заинтересовани страни. Те могат да се ползват за анализи и изследвания, на база на които да бъдат създадени иновации. Не е случайно, че според доклад на Европейската комисия пазарът на бизнеси, използващи отворени данни, в Европейския съюз, се оценява на 185 млрд. евро годишно.”

Всички данни, които Софияплан има право да предоставя на трети страни, са достъпни в машинно-четим формат на адрес https://sofiaplan.bg/api на сайта на Софияплан. Спазени са всички съвременни практики за публикуване на данни, като те са достъпни чрез приложен програмен интерфейс (API) и описани с метаданни. В анализите си общинското предприятие е обработило повече от сега отворените данни, но част от тях са статистически анализи, собственост на икономически субекти или ключова инфраструктура, които общинското предприятие няма право да сподели. Освен приложния програмен интерфейс, даващ достъп до целия масив данни със свободен лиценз на Софияплан, ползвателите на ГИС информация, могат вече да теглят автоматично и географските набори сред данните и от ГИС портала за карти на Софияплан.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub