Представяне на план-схема за поставяне на преместваеми обекти в парк „Владимир Заимов“


На 04.07.2021 г. от 18:00 часа в сградата на СО район „Оборище", бул. „Мадрид" № 1 ще се проведе представяне на план-схема за поставяне на преместваеми обекти и информационни елементи в парк „Владимир Заимов", район „Оборище"-СО, възложител на план-схемата е Столична община - НАГ и район „Оборище"-СО, представянето ще бъде направено от представител на проектанта;

Документацията е на разположение на заинтересованите лица на IV етаж в сградата на общинската администрация в рамките на работното време на СО райои „Оборище" от 8.30ч. до 17:ООч. и на интернет страницата на района, за предоставяне на допълнителна информация и запознаване с проекта.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub