Актуализиране и допълване на схемата на електротранспорта в София

Разширяването на трамвайната мрежа ще допринесе за устойчивото развитие на града чрез намаляване на вредните емисии, облекчаване на трафика, подобряване на свързаността и качеството на живот, както и стимулиране на икономическото развитие на районите. За да могат да бъдат осъществени нови разширения е необходимо да бъде създадена адекватна устройствена основа за проектиране и изграждане на бъдещите линии.

Маршрутната мрежа на масовия градски транспорт в София има добра средна плътност, но все още между някои райони липсва възможност за директна връзка поради недоизградени рингови части от планираната главна улична мрежа. Това налага засега преминаване през центъра и неизбежно води до претоварването му. Обособените трамвайни трасета са предпоставка за развиване на по-високи скорости и са конкурентоспособни на метрото. Неслучайно най-предпочитаните трамвайни линии в София са тези, които се движат по такива трасета - ТМ 7/27 по бул. “България”, ТМ5 по бул. “Цар Борис III” и ТМ 22 по бул. “Ботевградско шосе”. Към момента от изградената трамвайна мрежа само 32% от трасетата са обособени, затова е важно да се изследват възможностите за развитието им, особено в южните квартали, където засега няма такива.

Схемата за трасетата на трамвайния електротранспорт в София може да се разшири и актуализира и по това работи екипът на Софияплан. С помощта на външни експерти екипът изготвя подробно комуникационно-транспортно проучване за бъдещо трамвайно трасе по „Третия градски ринг“, правещо връзка и към бул. “Климент Охридски”. Целта е да се обслужат по-добре редица столични квартали, сред които гъсто населеният “Студентски град” и интензивно застрояващият се “Малинова долина”. Трамвайното трасе по бул. “Кл. Охридски”, удължено до Околовръстния път, ще отговори на нуждите от бърз транспорт за прилежащите квартали и за връзка към лифт “Симеоново“. Подробни комуникационни проучвания за подобряване на електротранспорта се предвиждат и за други участъци от уличната мрежа в най-критичните зони на града. Тези проучвания са от една страна основа за регулационно осигуряване на планираните нови трасета, а от друга - част от подготовката за актуализация на общия устройствен план на Столичната община и по-конкретно на частта му за комуникационно-транспортна система - схема масов градски релсов електротранспорт.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub