Изследване на развитието на индустриалните зони в Столична община

В момента Общинско предприятие “Софияплан”, заедно с Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ) провежда изследване на развитието на индустриалните зони в Столична община. Първата зона, обект на изследването, е Северната производствена зона. Тя включва териториите на  НПЗ “Илиянци” и НПЗ “Военна рампа”. 

По повод предстоящия процес по актуализация на Общия устройствен план, целта на изследването е да оцени развитието на тази зона до момента. Това ще даде възможност да се планира изграждането на обслужващата инфраструктура (водопровод и канализация, транспортно обслужване, електроснабдяване и др.) спрямо нуждите на бизнесите, които се развиват там. 

Основните въпроси, на които ще търсим отговор, са свързани с броя на работещите в границите на територията, развитието на логистичната дейност, потреблението на енергия и вода на място, количеството отпадък, който се генерира и рециклира. Интересуваме се и от намеренията на частните собственици за развитието на имотите, които притежават там. Резултатите от проучването ще послужат за оразмеряване на нуждите и прецизиране на плановите предвиждания относно развитието на техническата и социална инфраструктура на района.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub