Развитие на трамвайната мрежа в югоизточните части на София

Бул. Г.М. Димитров

Във връзка с изпълнението на действащия ОУП на град София и развитието на Трети градски ринг Софияплан със съдействието на “Виаком Проект” ООД  изготви подробно комуникативно-транспортно проучване за преустройството на бул. Г. М. Димитров и бул. Асен Йорданов в участъка от бул. Драган Цанков до бул. Шипченски проход, включващо нови варианти за кръговото кръстовище с Цариградско шосе при „Площад на авиацията” (4-ти километър) като ключов елемент. 

С висок приоритет беше зададено преминаването на трамвайното трасе по трети градски ринг при същевременно осигуряване на безконфликтни коридори за всички видове МГТ, достъпна среда за уязвимите участници в движението и добра пропускателна способност.  

В Подробното проучване бул. Г. М. Димитров и бул. Асен Йорданов се разглеждат по цялото им продължение  като улица II клас с две ленти за автомобилно движение в посока, широко локално платно за обслужване на прилежащите територии, централно разположено трамвайно трасе, двупосочна защитена велоалея от югоизточната страна и достатъчно широко пространство за придвижване на пешеходци. 

Автомобилните платна са заложени със стандартна ширина от 3,5 м. Локалните платна са предвидени с ширина от 5 м, за да се осигури място за временен престой и паркиране. 

Трамвайното трасе е разположено в средата на булеварда, с което се запазва единен облик по протежението на целия трети градски ринг. Заложени са спиркови перони с дължина 65 м. Създава се възможност трасето да е споделено за трамвайно и автобусно движение. 

При кръстовището на бул. Г. М. Димитров с бул. Драган Цанков се предвиждат автобусни и трамвайни спирки, както и паркинг за велосипеди около изхода на метрото, което прави зоната много удобна за смяна на видовете транспорт.

От разгледаните варианти за организация на пространството при „Площад на авиацията“ като най-целесъобразен се доказва този, при който се обособява кръгово движение с радиус 51 м и директни връзки за отклоняване надясно. Трамваят е ситуиран в най-вътрешната част на кръговото, заобикалящ неговия център, като също така се създава възможността за обръщане на посоката и позициониране на мотриси за увеличаване на капацитета при събития в „Арена София“. 

Бул. Климент Охридски:

С проекта се съживява някогашното трасе на трамваи № 2, 14 и 19 от бул. Г. М. Димитров, свързвайки ТУ и ЛТУ, до колелото в ж.к. Дървеница. Оттам е предвидено продължение на линията по бул. Климент Охридски, включително по частта от трасето, предвидено в ОУП и ПР, която е все още неизградена. Основен пункт на новото решение е кръстовището на бул. Климент Охридски и ул. Едуард Генов. Променя сe геометрията на ул. Едуард Генов с цел да се оформи по-функционално кръстовище и да се осигури възможност за преминаване на трамвая в посока към ново обръщало.

По бул. Климент Охридски се предвиждат 2 еднопосочни велоалеи от двете му страни, повдигнати на нивото на тротоара. На юг от новото кръстовище с Едуард Генов двете велоалеи се обединяват в една двупосочна, разполагана от източната страна на трамвайното трасе. 

Трамвайното трасе продължава на юг в посока към СОП, където ще се предвижда оформяне на интермодален хъб.

Интермодален хъб София-юг

Интермодалните терминали (“хъбове”) за превоз на пътници в своята същност представляват пространство за организиране на връзката между различни видове транспорт по време на едно пътуване, което да предоставя на пътниците непрекъснат “безшевен” превоз. Нуждата от такива в големите градове от ранга на София е ясно изразена. Както показва световният опит, въздействието от развитието на такива хъбове се измерва във времето с десетилетия и в този смисъл очакваният позитивен ефект надхвърля значително хоризонта 2030 г. на Общия устройствен план.

Новият интермодален пътнически хъб “София - юг”, съчетаващ на едно място,  в удобна пространствена взаимовръзка на автогара, лифтова станция, спирки на няколко линии на МПОТ, водещи към различни части на града и буферен паркинг ще допринесе за по-устойчивата градска мобилност и по-добрата свързаност както в града, така и към Витоша и региона.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub