Изготвяне на План за устойчива градска логистика (ПУГЛ) на Столична община

Екипът на ОП „Софияплан“ представи на работна среща в НАГ предварителни проучвания по задачата за изготвяне на План за устойчива градска логистика (ПУГЛ) на Столична община. Изготвянето на такъв план е заложено в Плана за устойчива градска мобилност на общината (2019-2035).

На представянето бяха зададени важни въпроси за изясняване преди началото на работата по бъдещата разработка:

  • Какъв е предметът на задачата и практическата цел на този план?
  • Какви резултати се търсят?
  • Какви действия и ресурси са необходими?

След последвалата дискусия се взе решение ОП „Софияплан“ да продължи работа по изпълнение на задачата по представения в проучванията подход, с поетапно реализиране на стъпки от „Програма минимум“ и постепенно надграждане до „Програма максимум“.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub