Прогнози за демографията и социално-икономическото развитие на Столична община

Проектът представя прогнози за демографията и социално-икономическото развитие на Столична община и общините от зоната на активно влияние на София за периода 2030 – 2040 – 2050 година.

Проучването е възложено на „Амади“ ЕООД под ръководството на доц. д-р Илия Копралев през 2017 година. Използвана е статистическа информация от НСИ и ведомствени информационни системи. Прогнозите са в три варианта – песимистичен, оптимистичен и реалистичен. Териториалните нива - община; самостоятелни населени места в Столична община; административни райони на СО.

Анализът показва, че общият брой на населението в Столична община се увеличава. Оформят се три групи населени места  – с нарастващ прогнозен брой на жителите, със стагниращ брой и с намаляващ брой. В структурата на селищната мрежа се очертават две зони с добри потенциали за демографско развитие. Първата е от населени места, разположени непосредствено до София и втората – в северните и източните части на общината (с по-висока демографска жизненост, с теренни и инфраструктурни възможности за развитие).

Проучването включва прогнози за възрастовите структури на населението с оглед изясняване на работна сила, брой потребители на бюджетни социални услуги (образование, здравеопазване, социални дейности, култура, спорт) и други.

Прогнозните разчети, показват че Столична община ще продължава да има водеща роля в икономическата карта на страната. Нарастващите размери на БВП и на втория макроикономически показател – Брутната добавена стойност - са индикатори за това, че Столична община ще се утвърждава като център на регион, развиващ се с устойчиви темпове, доближаващи се до тези в някои от европейските региони.

Анализът съдържа прогнози за произведената продукция, както и за броя на заетите лица по икономически сектори („Аграрен“, „Индустрия“ и „Услуги“).

Снимка: People of Sofia

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub