Буферни паркинги по трасето на третия метродиаметър 

В големите градове по света отдавна функционира успешно системата от буферни паркинги Park&Ride (“Паркирай и се вози”). Хората оставят автомобилите си в паркингите и се придвижат до желаната дестинация, използвайки добре развитата система на обществения транспорт. Това допринася за разтоварване на трафика в гъсто населените градски центрове, осигуряване на повече възможности за активно придвижване, повече публични пространства, по-чист въздух и като резултат по-качествена градска среда.

Местоположението е най-важният фактор, който оказва влияние върху броя на хората, използващи буферни паркинги. Изборът на локация е свързан с редица предварителни изследвания. Такъв е анализът, разработен в сътрудничество между Софияплан,  Направление “Архитектура и градоустройство” и екип на “Транспро” ООД под ръководството на инж. Александър Витанов. Целта на изследването е да определи местоположението, броят и оптималният размер на буферните паркинги по трасето на третия метродиаметър. 

В рамките на изследването е направен обзор на добрите практики от чуждия опит при планирането на буферни паркинги. Избран е метод на работа, включващ многофакторен експертен анализ и софтуерно моделиране за оценка и подбор на терени. Следвано е разбирането, че те не бива да се намират в центъра на града или в райони с висока плътност на застрояване и недостатъчна пропускателна способност на уличната мрежа, за да не създават допълнителен конфликт. В рамките на анализа са изработени схеми, показващи зоните откъдето тръгват колите, които биха ползвали паркинга, както и основните дестинации, към които биха се отправили хората, оставящи автомобилите си в подземния гараж. 

Първоначално са проучени общо 22 общински терена около метростанциите, които са с потенциал за изграждане на буферни паркинги. Следващата стъпка, която е направена, е индивидуално градоустройствено изследване на терените, при което са отчетени пространствените им възможности. Последният етап включва избор на 7 терена, които са оценени по различни показатели:  

  • отреждане по ОУП и ПУП 
  • капацитет и потенциал - брой паркоместа 
  • разстояние до входовете на съответната метростанция;  
  • удобство, видимост и лесна ориентация за водачите на автомобили;  
  • наличие на други спирки на градския транспорт в близост;  
  • потенциални конфликти с жилищни сгради, детски градини и училища;  
  • наличие на други атрактивни обекти за масово посещение. 

Седемте терена с най-голям потенциал за изграждане на буферни паркинга според анализа са: 

Използваният метод за определяне местоположението и размера на буферните паркинги може да послужи и в следващите етапи на развитие на мрежата на масовия градски транспорт в Столична община. 

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub