Картотекиране на дълготрайната растителност

Проектът има за цел да създаде публична картотека на дълготрайната растителност на територията на Столична община. Той се изпълнява съвместно от Софияплан и Дирекция „Зелена система“. Проектът включва разработка на web-базирана информационна система, която ще:

  • улесни създаването и актуализирането на картотеката;
  • осигури условия за по-добро планиране и проектиране;
  • подобри стопанисването на дървесната растителност на София;
  • даде възможност за по-ефикасно разходване на общинските средства;
  • повиши информираността на гражданите и общинските служители;
  • създаде предпоставки за по-добро взаимодействие между граждани, бизнес и община

Информационната система ще съдържа данни за вида, биометрията (размерите), специфичните индивидуални особености и повреди (общо за индивида, за основата, стъблото и короната), състояние на всяко дърво и експертни препоръки за бъдещото стопанисване на дървото. Експертните оценки за съществуващата дървесна растителност ще се подават чрез специално мобилно приложение, което ще бъде създадено като част от системата.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub