Териториално диференцирани демографски прогнози

Проучването представя демографски профили с прогнози на 583 териториални градоустройствени единици в Столична община. Разработено е от “Амади” ЕООД по задание на Софияплан през 2018 година. Анализът включва:

  • Количествени параметри на населението по показателя „общ брой“ - фактическо състояние (2017 г.) и прогнози до 2050 г.     
  • Качествени характеристики по специфични възрастови групи: 0-2 г., 3-6 г., 7-14 г., 15-18 г. и над 65 години – състояние и прогнози до 2050 г.  

Използвани са данни от НСИ и ГД „ГРАО“ за броя на населението, възрастовия статус, както и за неговото движение – брой родени, починали, записани и отписани от регистрите в населените места, тоест за естественото и механичното движение на населението. Прогнозите са в три варианта, като основен е средният реалистичен вариант.

Анализът показва, че нарастването на населението в София се дължи основно на влиянието на механичния прираст. Естественият прираст е с ниски стойности, а за голяма част от градоустройствените единици той е с отрицателен знак.

През 2017 г. с най-висок брой нови записани лица по настоящ адрес са:  ж.к. „Студентски град – запад“  с общ брой на записаните – 9390 лица; м. „Витоша – ВЕЦ „Симеоново“ – 1175 лица; ж.к. „Младост 3“ – 1050 лица и ж.к. „Младост 1“ - 988 лица. Привлекателни за заселване са още ж.к. "Манастирски ливади", кв. „Лозенец“, кв. „Овча купел - север“, ж.к. „Гоце Делчев“, ж.к. „Гео Милев“.

Прогнозирани са очакваните темпове на нарастване на броя на населението през следващите три десетилетия - 2030 – 2040 и 2050 година. Високи темпове на развитие се предвиждат в градоустройствените единици с по-голям дял младо население, далекоперспективните територии и районите, които разполагат с неусвоени терени за жилищно строителство.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub