Точки на интереси в Столична община

Икономическото състояние, възможностите за образование и професионално развитие са част от факторите, определящи привлекателността на един град. Функционалният анализ, изготвен от Софияплан представлява подробно локализиране на различните видове услуги, предоставяни на територията на Столична община. Резултатът е дигитална карта, на която са отбелязани всички регистрирани услуги в следните категории:

  • Транспортно-комуникационна инфраструктура
  • Зелена система и спорт
  • Култура, отдих и туризъм
  • Административни и офисни сгради и служби
  • Социална инфраструктура
  • Наука и иновации
  • Икономика и икономическа база

За събирането на изходните данни са използвани:

  • официални регистри, поддържани от различни институции;
  • подробни списъци и информация, поддържана от асоциации и неправителствени организации;
  • данни с отворен код от Open Street Map и Google Maps

Картата дава възможност за анализ на концентрацията на обектите и услугите на територията на Столична община. Създадената база данни може да бъде основа за динамични изследвания на обвързаност между функциите, демографията и мобилността в общината. Към картата са добавени визуализации за моно и полифункционалност по основните групи функции по градоустройствени единици, както и съотношение на броя училища спрямо разгънатата застроена площ по градоустройствени единици.

Проучването се извършва от екипа на Софияплан през 2018 година, като информацията на картата е актуална към юни 2019 година.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейността



Изработка на уебсайт от WeboHub