Манастирски ливади - Изток

Анализът на състоянието на квартал „Манастирски ливади – изток“ в София е разработен от Съюза на урбанистите в България и Софияплан по идея на Инициативния комитет на квартала и Направление „Архитектура и градоустройство“. Проучването е първата стъпка към разработването на детайлен план за действие, който да посочи конкретни мерки за бъдещото развитие на квартала.

Анализът използва холистичен подход в градското планиране, наречен „Градски стандарт“. Той изследва условията на живот в района в пет тематични направления: устроена, жизнена, здравословна, сигурна и характерна среда. Всяко от направленията разглежда различни проблеми на средата на обитаване и предлага насоки за развитието на нейния потенциал. Подобен подход се използва за първи път в градското планиране в България, като целта е в бъдеще той да бъде приложен и в други столични квартали. За събирането на изчерпателна информация за анализа са проведени множество проучвания в периода юни-октомври 2018 г., както и срещи с жителите на района, представители на бизнеса и администрацията.

Сред основните изводи в анализа са необходимостта от доизграждане на транспортната и техническата инфраструктура, липсата на публични пространства с места за срещи и социален живот, недостатъчното зелени площи и спортни съоръжения в резултат на провежданите устройствени мероприятия през годините. Констатирани са високи нива на автомобилно натоварване от приходящ и транзитен трафик не само по основните артерии, но и по вътрешно-кварталните улици. Пешеходното и велосипедно движение са затруднени от липсата на единна система от елементи (тротоари, алеи, пешеходни пътеки).

Анализът е предшестван от изработването на карта на кв. „Манастирски ливади-изток“, съдържаща данни за различните аспекти на градската среда и градоустройството на квартала. Тя представя съществуващото състояние на територията, отразявайки природните дадености, пространствените, социалните и икономическите характеристики, както и очакваното в близко бъдеще развитие.

В рамките на изследването е изготвена „Концепция за линеен парк Манастирски ливади - Изток с широк обществен достъп“. Разработката има за цел да изследва възможностите на територията за създаване на линеен парк, предоставящ възможности за разнообразни активности на открито и удобно пешеходно и велосипедно преминаване. Част „Паркоустройство и благоустройство“ e изработена от Viridis ландшафтни архитекти, а частта с корекциите на реките е поверена на ОП „София - проект“. Работата по двете части се извършва в тясно сътрудничество, за да се постигне максимално добър резултат.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейността



Изработка на уебсайт от WeboHub