Карта на местата за култура  

Софияплан събира, систематизира и обобщава информацията за пространствата за култура, които се намират на територията на Столична община. Данните са представени в карта, която показва местоположението, собствеността и техническите параметри на местата за култура, като тази информация е допълнена със снимки на обектите. Картата е в непрекъснат процес на развитие, като съдържанието ѝ се надгражда поетапно.  

Първият етап от създаването ѝ включва събиране, класифициране и картиране на информация за откритите места за култура в Столична община. Това са около 100 обекта - сцени, стадиони, площади, паркове, градинки и други, които се ползват като пространства за култура на открито или са потенциални нови такива. Тази фаза от проекта се реализира в периода май - юли 2020 г. в сътрудничество с Дирекция “Култура” на Столична община, културолога и преподавател в СУ “Климент Охридски” Нели Стоева и Сдружение НеФормално. Повече подробности можете да видите ТУК  

Вторият етап от процеса предвижда допълване и надграждане на картата с информация за закритите места за култура. Очаква се тя да бъде напълно завършена през 2021 година. 

Картата е предназначена да послужи на всички граждани, организации, компании и институции, които планират своите събития и кампании. За тяхно удобство е предоставена информация за регламента и условията за ползване на пространствата, както и координати за връзка със собствениците им. 

За улеснение на потребителите при отварянето на картата се появява въвеждащ текст, който описва подробно нейната структура и функционалности.  

За създаването на картата са използвани данни, предоставени от Направление „Архитектура и градоустройство”Дирекция “Зелена система”Дирекция “Култура” и 24-те районни администрации на Столична община. 

Повече подробности за методологията, по която е изработена картата можете да откриете ТУК. Разгледайте и схема на етапите и дейностите, съпътстващи процеса по създаването на картата.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub