Общински план за развитие

Действащият Общински план за развитие (ОПР) на Столична община за периода 2014 - 2020 г., изработен от Софияплан е седемгодишен стратегически оперативен инструмент по Закона за регионалното развитие (ЗРР). Той регламентира провеждането на устройствена политика и координация на секторните политики, прилагането на Общия устройствен план (ОУП), както и за планирането на финансовите ресурси за реализация. Общинският план за развитие програмира изпълнението на необходимите мерки и задачи, които се инициират от Столична община и са основно нейна отговорност.

ОПР на Столична община за 2014 - 2020 г. интегрира и подкрепя реализацията на редица секторни стратегии и програми с действие в същия програмен период, в т.ч. Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София, с акцент върху пространствената и инвестиционната им част и е предпоставка за устойчиво развитие на общината, обосновавайки задачите на нейната управа за повече от един мандат.

Екипът на Софияплан изработи както действащия ОПР на СО 2014-2020 г., така и този за предходния период 2007-2013 година.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2014-2020)

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub