Анализ на дефицити в социалната инфраструктура – детски градини и ясли на територията на Столична община

19.11.2021, гр. СофияПърви стъпки в Параметричното планиране

Параметричното планиране е подход, при който всички елементи на заобикалящата ни среда се обвързват в обща логическа система на взаимозависимости. Този подход на планиране може да се формализира и съответно да бъде автоматизиран с разработване на софтуерен инструмент. Постоянно изменящата се среда, с различните ѝ физически и нефизически характеристики, се разглежда като съвкупност от параметри. Те позволяват изработването на обстоен анализ, в който да бъде вписано и оценено всяко едно намерение за преустройство.

Изследването на концепцията за параметрично планиране е част от работата по изменението на Плана на София.

Възможно е създаването на различни сценарии, които отчитат както параметрите преди намесата, така и резултата от намесата. Сценариите могат да се изследват и да служат за създаване на диалог между заинтересованите страни и да са обективна основа за вземане на информирани решения.

Първа стъпка в създаването на Параметричното планиране е анализът на дефицита на детски градини и ясли на територията на Столична община. Той е извършен в сътрудничество с Института GATE. Докладът цели да илюстрира подхода при прилагането на параметричното планиране в сферата на градоустройството, както и да представи възможностите и ползите от дигитални иновации при решаването на комплексни проблеми.

Заключенията, описани в анализа, са направени на базата на индиректно изведени данни за населението. Затова и тези заключения трябва да се вземат като показателни за полезността на подхода, а не непременно за дефицит на обслужване в конкретна територия.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub