Дистанционни методи за изследване на почвите

Изследването цели да проучи възможностите за приложение на съвременни дистанционни методи за изследване на състоянието на почвите в Столична община. То се провежда по инициатива на Софияплан със съдействието на експерти от УАСГ и Минно-геоложкия университет в периода юли – декември 2019 година. Анализът е в отговор на идентифицираната в рамките на „Визия за София“ липса на информация и последователни проучвания за замърсяване и деградационни процеси на почвите.  

Зони със замърсяване на почвите има в стари нефункциониращи индустриални терени на предприятия, сметища, рудници, кариери за интертни материали и други. Съвременните методи за изследване на състоянието на почвите, които се проучват в рамките на проекта са използване на различни сателитни изображения и специализирани заснемания с безпилотни летателни апарати (дронове) за набавяне на изходна информация, последващата и обработка и анализ.

Проучването ще позволи в бъдеще да се идентифицират районите със замърсявания от различен характер и да се предприемат мерки за възстановяването им. Събраните данни ще бъдат полезни при планирането на бъдещото развитие на града и измененията на Общия устройствен план на София.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub