Стъпка 4: Публични консултации

В процесът на създаването на Програма за София екипът на Софияплан полага разнообразни усилия да включи експертните общности, неправителствения сектор, администрацията и гражданите. Това цели прозрачност на процеса, възможност за обратна връзка и информиран разговор за бъдещето на Столична община. За целта се организират поредица от публични и експертни консултации в различните етапи от подготовката на стратегическия документ.

Процесът на информиране на заинтересованите страни започва през август 2020 г., когато екипът на Софияплан се свързва със 70 общински и държавни звена, за да ги уведоми за подготовката на Програма за София и да поиска данни, които да послужат при изработването на документа.

Междувременно Кметът на общината сформира работна група, която да отговаря за съгласуването и одобряването на Програма за София, като в периода август 2020 - февруари 2021 са проведени две заседания. Повече подробности за работната група вижте тук.

В края на 2020 г. направените анализи в първия етап от подготовката на Програмата са изпратени за консултации до 100 общински звена - направления, дирекции, общински предприятия и дружества. Получени са становища от над 30 звена, въз основа на които анализите са надградени и допълнени.

През април 2021 предложенията за стратегическа рамка и зони за въздействие в Програма за София са изпратени за консултации към работната група, отговаряща за одобряването на документа, като в резултат са получени 4 становища.

Паралелно Софияплан периодично отправя покани към общинските звена да подават предложения за мерки и проектни идеи, които да бъдат включени в Програма за София. 

Междувременно екипът се свързва и провежда срещи с 14 съседни общини с цел дискутиране и определяне на потенциални съвместни проекти, които да бъдат включени в Програма за София. Това са Благоевград, Божурище, Ботевград, Драгоман, Радомир, Елин Пелин, Горна Малина, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Перник, Самоков, Своге и Сливница.

През май 2021 г. процесът продължава с провеждането на близо 20 тематични дискусии по всички цели, определени в Програма за София. В срещите вземат участие общо 150 представители на експертната общност, предприемачи, неправителствените организации и  администрацията. Целта на дискусиите е да бъдат обсъдени определените в Програмата цели, както и да бъдат предложени мерки и дейности за тяхното постигане. Получената информация е систематизирана и анализирана от екипа на Софияплан.

След приключването на експертните консултации Софияплан организира публично представяне на целите и зоните за въздействие, определени по Програма за София. Целта е информиране на широката общественост за резултатите от работата по създаването на Програмата до момента, както и получаване на обратна връзка по предложените цели и зони. Видео от събитието можете да гледате тук:

Работата по Програма за София продължава с поредица от публични дискусии в конкретните зони за въздействие. Целта на срещите е да информират заинтересованите страни за идентифицираните от Софияплан проблеми и потенциали на териториите, както и да бъдат обсъдени конкретни мерки и дейности за тяхното развитие. 

Процесът по създаването на Програма за София ще завърши с обществено обсъждане, след което документът предстои бъде внесен за разглеждане в Столичния общински съвет.   

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub