Граници и собственост на реките

Софияплан инициира анализ на границите и собствеността на водните обекти в Столична община и прилежащите им територии. В обхвата на изследването попадат реките Суходолска, Владайска, Перловска, Слатинска, Банишка и Бистришка до вливането им в Искър, включително с прилежащите им притоци. Проучването разглежда проблемите, свързани със собствеността на реките, отразяването им в кадастралната карта и устройствените планове на Столична община.

Анализът е възложен на “УАСГ - ЦНИП” ЕООД и се осъществява в периода от юли до декември 2019 година, като за целта се събират и структурират данни от стари кадастрални планове, ортофото изображения, геодезически заснемания и инвестиционни проекти за корекции на реки.

Проучването позволява привеждането на водните обекти в съответствие с нормативна уредба, устройственото планиране и политиките на СО и реализацията на редица мерки и проекти, свързани с:

  • изпълнение на зелена инфраструктура, предоставяща различни екосистемни услуги на града - регулиране на микроклимата, пречистване на води и въздух;
  • реализация на мероприятия от плана за адаптация към изменение на климата;
  • управлението на риска от бедствия;
  • запазване и повишаване на биологичното разнообразие
Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub